Znajdź nas na facebooku

Wybierz nas

Jak działamy?

EDUKACJA Z WARTOŚCIAMI

Najważniejsze dla nas jest kształtowanie w dzieciach charakteru Chrystusa i zachęcanie ich do życia wypełnionego żywą wiarą. Chcemy pokazywać dzieciom, że Bóg jest zaangażowany w sprawy dotyczące świata, w którym przyszło nam żyć. Chcemy, aby poprzez nasz wpływ uczniowie nauczyli się działać z pasją służąc Bogu i ludziom. Promujemy wartości Chrześcijańskie wynikające z Biblii.

INTEGRALNY PLAN ROZWOJU

Tworzymy bezpieczne środowisko dla dzieci i młodzieży

Kameralny charakter Szkoły i mało liczne klasy (do 18 osób) pozwalają nam być blisko każdego ucznia i zwracać uwagę na jego postępy w rozwoju. Dzięki temu możemy skutecznie reagować oraz dostosowywać swoje metody pracy do aktualnych potrzeb każdej klasy i każdego ucznia.

Organizujemy zajęcia świetlicowe do godziny 17:00, bezpośrednio po lekcjach zapewniając uczniom opiekę. W tym czasie mogą w bezpiecznym i miłym otoczeniu zarówno odpocząć, jak i aktywnie spędzić czas. Świetlica dla klas 0- 3 ma szczególną formę – każda klasa ma swojego drugiego wychowawcę popołudniowego, a zajęcia świetlicowe odbywają się w salach tych klas.

Wszechstronny rozwój naszych uczniów wspieramy dobrze zorganizowanym programem opartym na sprawdzonych i wartościowych metodach  wykorzystujących metodykę Planu daltońskiego Helen Parkhurst. W naszej Arce to Plan Innowacji Noe.

Dbamy o dobre i bezpośrednie kontakty z Rodzicami naszych uczniów. Tworzymy przestrzeń dialogu i współpracy, dzięki której wzmacniamy i ujednolicamy przekaz kierowany do ucznia. Uświadamiamy sobie wzajemnie, że pracujemy wspólnie dla dobra tego samego dziecka.

Jesteśmy szkołą międzywyznaniową. Kształcimy dzieci i młodzież z różnych rodzin – protestanckich, katolickich czy prawosławnych. Bazujemy na tym, co nas łączy, sięgając do podstaw – do Słowa Bożego. Dbamy o rozwój sfery duchowej umiejętnie integrując materiał z poszczególnych przedmiotów z treściami biblijnymi.

Od 2008 r. pomagamy rodzicom, którzy kształcą dzieci w Edukacji Domowej.

Prowadzimy Szkołę Muzyczną ARKA – od 2004 r. oferujemy naszym uczniom dostęp do dodatkowych zajęć, rozwijających ich talenty muzyczne. Plan pracy Szkoły Muzycznej jest zsynchronizowany z planem lekcji szkoły podstawowej.

Utrzymujemy bogatą ofertę pozalekcyjnych zajęć dodatkowych dla dzieci.