Znajdź nas na facebooku

Zajęcia w klasie 4

Klasa 4 stanowi dla wielu uczniów nie lada wyzwanie! Nagle wolny czas, który do tej pory upływał głownie na zabawie i odpoczynku, musi być wykorzystywany na systematyczną naukę. W naszej szkole chcemy pomóc uczniom w tym trudnym momencie przekroczenia przez nich progu edukacyjnego. Dlatego przygotowaliśmy dla nich dodatkową godzinę wychowawczą. Zajęcia są prowadzone przez pedagoga lub psychologa, który pomaga uczniom odnaleźć się w nowej rzeczywistości szkolnej. W ramach tej dodatkowej godziny uczniowie dowiadują się więcej o sobie, swoich mocnych i słabych strony, aby zrozumieć swój styl uczenia się oraz organizację nauki. Zgłębiają techniki zapamiętywania (mnemotechniki) i uczenia się. Poznają wartość współpracy w grupie i pracy projektowej. Zajęcia są prowadzone przez cały rok szkolny.