Znajdź nas na facebooku

Innowacja w klasach 7-8!

W roku szkolnym 2022/2023 wprowadzamy kolejną innowację. Tym razem dla uczniów klasy 7 i 8. Będzie ona prowadzona na przedmiotach: fizyka, chemia i informatyka z wykorzystaniem elementów inżynierii! 
Wprowadzenie innowacji jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się wymagania rynku pracy oraz potrzeby rozwijającego się świata, a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla II etapu edukacyjnego.

Na podstawie wieloletnich obserwacji oraz przeprowadzonych diagnoz podczas pracy w szkole zauważyliśmy, że uczniom najbardziej brakuje możliwości zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce, a także zadań, które wykorzystują połączenie kilku przedmiotów edukacyjnych. Dlatego też główną przyczyną opracowania innowacji z tego przedmiotu była potrzeba dostosowania nauczania przedmiotów ścisłych do zmieniających się wymogów XXI wieku.

W obecnych czasach już samo środowisko naturalne, ekologia oraz dynamiczny postęp technologiczny, stawia wyzwania przed młodymi obywatelami świata. Można pokusić się o stwierdzenie, że zawód inżyniera to zawód przyszłości. Inżynierowie to ludzie, którzy wymyślają i projektują nowe produkty ale także procesy technologiczne. To właśnie oni ulepszają życie przez rozwiązywanie różnych problemów czy stosowanie ułatwień w codziennym życiu. Nauka fizyki i chemii w klasach 7 i 8 to dobry czas na poznania świata inżynierii w sposób bardziej świadomy. Niezależnie od tego, czy uczeń marzy o karierze inżynierskiej, czy po prostu lubi majsterkować i poznawać nowe rzeczy, realizacja tej innowacji będzie doskonałym pierwszym krokiem na drodze ku sprawiającej wiele radości i satysfakcji pracy.