Znajdź nas na facebooku

Kadra

Dyrektor

Iwona Borowska
iwona.borowska@arka.edu.pl

Wicedyrektor

Joanna Rojecka
 joanna.rojecka@arka.edu.pl

wychowawcy

oddział przedszkolny

Klasa 0
Karolina Broszczak

nauczanie zintegrowane

Klasa I
Joanna Golunkiewicz, Anna Dąbrowska

Klasa II
Jolanta Liske, Aleksandra Polańska

Klasa III
Jakub Zwijacz, Karolina Tymciów

klasy starsze

Klasa IV
Joanna Gołębiowska, Marta Walkowicz

Klasa V
Anna Mrozek

Klasa VI
Ewelina Gajewska

Klasa VII
Danuta Tomczyńska

Klasa VIII
Jerzy Zakrzewski

pedagog

Emilia Krupa
pedagog@arka.edu.pl 

pedagog specjalny

Agnieszka Modrzejewska
agnieszka.modrzejewska@arka.edu.pl

psycholog

logopeda

Emilia Krupa
pedagog@arka.edu.pl 

język polski

Adrianna Krymska
adrianna.krymska@arka.edu.pl

Joanna Gołębiowska
joanna.golebiowska@arka.edu.pl

Grażyna Zalewska-Kierwiak
grazyna.kierwiak@arka.edu.pl

 

język angielski

język niemiecki

Joanna Gołębiowska
joanna.golebiowska@arka.edu.pl

matematyka

informatyka

fizyka

chemia

biologia

geografia

historia

Grażyna Zalewska-Kierwiak
grazyna.kierwiak@arka.edu.pl

wiedza o społeczeństwie

Grażyna Zalewska-Kierwiak
grazyna.kierwiak@arka.edu.pl

godzina biblijna

muzyka

technika

plastyka

Bożena Czerwińska – Górz
bozena.gorz@arka.edu.pl

wychowanie fizyczne

Tomasz Koczur
tomasz.koczur@arka.edu.pl

Dominika Dipel-Piaskowska
dominika.piaskowska@arka.edu.pl

edukacja dla bezpieczeństwa

wychowanie do życia w rodzinie

oddział przedszkolny

Karolina Broszczak
karolina.broszczak@arka.edu.pl

nauczanie zintegrowane

świetlica

nauczyciele wspomagający

zajęcia rewalidacyjne

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

biblioteka

Adrianna Krymska
adrianna.krymska@arka.edu.pl

 

sekretariat

Katarzyna Protaś 
sekretariat@arka.edu.pl

recepcja

Hanna Hałas – Chmielewska 
recepcja@arka.edu.pl