Znajdź nas na facebooku

Covid aktualności

W związku ze zmianą zasad epidemicznych związanych z COVID-19 Główny Inspektor Sanitarny we współpracy z Ministrem Edukacji i Nauki oraz Ministrem Zdrowia wydał nowe Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 marca 2022 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Wytyczne dostępne >tutaj<

W związku ze zmianą zasad epidemicznych związanych z Covid-19 Minister Edukacji i Nauki we współpracy z Ministrem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym wydał nowe Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wytyczne dostępne >tutaj<

W związku ze zmianą zasad epidemicznych związanych z COVID-19 Główny Inspektor Sanitarny zaktualizował Wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (szósta aktualizacja). Aktualizacje dostępne >tutaj<

Od 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII i uczniowie szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę zdalną. Zdalnie pracować będą również placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego. Uczniowie z klas I-IV szkół podstawowych i przedszkolaki kontynuują naukę w trybie stacjonarnym. Więcej informacji dostępnych >tutaj<

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022 dostępne >tutaj<

W poniedziałek, 13 grudnia Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W terminie od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach kształcenia ustawicznego, w szkołach artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne, placówkach artystycznych, szkołach artystycznych realizujących także kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego zajęcia stacjonarne będą ograniczone. Więcej informacji >tutaj<.

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które będą obowiązywały od 1 września 2021 r.

Jest to zbiór zaleceń i rekomendacji, których celem jest bezpieczna oraz higieniczna organizacja zajęć w warunkach epidemii w nowym roku szkolnym. 

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.

Szczepienia organizowane przez szkoły dla uczniów w wieku 12-18 lat rozpoczną się we wrześniu i będą dobrowolne.
Od 6 do 10 września będą zbierane
 kwestionariusze medyczne od rodziców dzieci, które się do tego czasu nie zaszczepią. Na podstawie kwestionariuszy od 13 do 17 września odbędzie się tzw. tydzień szczepień, podczas którego wszyscy chętni uczniowie będą mogli zaszczepić się przeciwko koronawirusowi.

Szczepienia będą organizowane przez szkoły i realizowane z wykorzystaniem istniejących punktów szczepień populacyjnych, powszechnych lub mobilnych. Podczas szczepienia, oprócz profesjonalnej opieki lekarskiej, uczniom będą mogli towarzyszyć rodzice. Akcja szczepień w wybranym miejscu uzależniona zostanie od liczby chętnych. Więcej informacji dostępnych >tutaj<

Wszystkich rodziców dzieci w wieku 12–18 lat zapraszamy na spotkanie o charakterze informacyjno-edukacyjnym dotyczącym organizacji szczepień. Spotkanie odbędzie się 1 września 2021 w sali gimnastycznej o godzinie 9:45

Przypominamy o możliwości korzystania z pomocy i wsparcia specjalistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 we Wrocławiu. Poradnia dostępna jest codziennie w godzinach pracy, oraz udziela pomocy w formie konsultacji i porad telefonicznych oraz mailowych. Wszelkie informacje dotyczące kontaktu z poradnią i specjalistami znajdują się na stroniwww.ppp4.wroc.pl

Już od poniedziałku, 31 maja br. wraca stacjonarna nauka w szkołach dla wszystkich uczniów i słuchaczy. Wyznaczone zostaną dni i godziny konsultacji dla uczniów i rodziców. Przez wiadomości w Librusie uczniowie i rodzice, którzy takich konsultacji potrzebują, poinformują o tym wybranego nauczyciela.  Nauczyciel wyznaczy czas konsultacji i utworzy odpowiednie spotkanie poprzez platformę Teams.

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało poradnik, w którym przedstawione są praktyczne porady na temat wczesnego wspomagania rozwoju realizowanego w warunkach domowych. Z poradnika mogą korzystać rodzice oraz nauczyciele uczniów z klas I-III szkoły podstawowej. Pobierz Poradnik MEN w formacie PDF >> Kliknij tutaj
Rodzice uczniów klas I-III znajdą w poradniku MEN praktyczne wskazówki, jak planować i organizować czas z dzieckiem w domu, aby plan dnia uwzględniał edukację, aktywność ruchową, rozrywkę oraz relacje rodzinne. W publikacji znalazły się także porady dotyczące aktywizacji dziecka oraz podpowiedzi, jak w warunkach domowych zorganizować ciekawe eksperymenty, doświadczenia czy rodzinne projekty.
Dla nauczycieli publikacja zawiera przydatne materiały, które mogą być wykorzystywane w zdalnej edukacji, oraz odnośniki do konkretnych stron internetowych.

Netykieta obowiązująca podczas nauczania zdalnego w ChSP Arka >> Pobierz plik.

Porady dla rodziców do pracy z dziećmi w domu >> Pobierz plik.