Znajdź nas na facebooku

Zerówka

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY - ZERÓWKA

Witajcie w naszym Oddziale Przedszkolnym, czyli ZERÓWCE!
<tutaj znajdziesz więcej zdjęć z działań i aktywności w Zerówce w roku szkolnym 2021/2022>

Nasza Zerówka jest kameralną, maksymalnie 12 osobową grupą najmłodszych dzieci w szkole, które realizują roczne przygotowanie przedszkolne przed rozpoczęciem nauki w klasie pierwszej. Nasi najmłodsi podopieczni mają bezpośredni dostęp do wyjścia na teren boiska, placu zabaw oraz zieleni, z których to przestrzeni bardzo często i chętnie korzystają. Pod czujnym okiem profesjonalnych i oddanych nauczycieli dzieci nabywają niezbędne umiejętności edukacyjne, wychowawcze i społeczne. Mają też czas na wspólną zabawę i relaks.

Nasi Zerówkowicze uczą się języka angielskiego, aby przygotować się na codzienną naukę tego języka w klasie 1.
Raz w tygodniu nauczyciel prowadzi lekcję godziny biblijnej, podczas której dzieci poznają historie biblijne oraz szeroki świat wartości chrześcijańskich.
W Zerówce prowadzimy innowacyjny Program Noe <więcej informacji znajdziesz tutaj>.
Uczniowie Oddziału Przedszkolnego są objęci opieką świetlicy szkolnej działającej w godzinach porannych od 7:30, a popołudniowych do godziny 17:00.

W naszej Zerówce wiele się dzieje!

Wycieczki, wyjścia i imprezy – nasi uczniowie biorą udział w licznych wycieczkach, ciekawych wydarzeniach organizowanych w mieście oraz szkole. Zapraszamy gości -prelegentów oraz warsztatowców, aby umożliwić dzieciom poznawanie świata wiedzy i zainteresowań, pracy oraz bezpieczeństwa.

Uroczystości – kultywujemy tradycje i uroczystości ucząc dzieci, jak ważna jest pamięć o nich oraz ich wspólne celebrowanie.

Warsztaty i projekty – nasi uczniowie biorą udział w bogatej ofercie zajęć warsztatowych prowadzonych w naszej szkole lub na terenie Wrocławia. Projekty prowadzone w Szkole Podstawowej obejmują udział Zerówkowiczów oraz ich zaangażowanie we wspólnych działaniach.