Znajdź nas na facebooku

Historia i misja Szkoły

ARKA W PIGUŁCE

 

TROCHĘ HISTORII

Arka powstała z marzeń ludzi wierzących, marzeń o miejscu poznawania Boga, zdobywania rzetelnej wiedzy oraz optymalnego przygotowania się do wartościowego życia. Zaczynaliśmy skromnie z  22 uczniami we wrześniu 1993 roku. Pod sztandarem Arki prowadziliśmy szkołę podstawową, a w latach 1999-2019 także gimnazjum. Od roku 2019 mamy również oddział przedszkolny. Na pokładzie Arki swoją edukacyjną podróż odbyło już setki uczniów. Niezapomniane relacje absolwentów, rodziców, dziadków i nauczycieli utwierdzają nas w poczuciu dobrze spełnianej misji.

   Naszą pracę opieramy o werset biblijny z Przypowieści Salomona:

                   

MISJA SZKOŁY

Na fundamencie wiary i modlitwy tworzymy przestrzeń dla całościowego rozwoju dzieci rozbudzając w nich ciekawość poznawania świata, przekazując rzetelną wiedzę i ucząc konkretnych umiejętności. Promujemy to, co naprawdę liczy się w życiu naszych dzieci i ma wpływ na ich przyszłość: miłość, chrześcijańskie wartości, rodzinę, jasny cel w życiu, pomoc drugiemu człowiekowi, kreatywność oraz odpowiedzialność.

Wiemy, że współpraca z rodzicami jest jednym z najważniejszych elementów realizacji naszej wizji.

Kilka słów od Dyrektor Iwony Borowskiej na temat wizji i misji Szkoły