Znajdź nas na facebooku

Dla rodziców

Harmonogram roku szkolnego


Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 wraz z harmonogramem zebrań i konsultacji do pobrania.


Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

I Półrocze  1 września 2022 r. – 27 stycznia 2023 r.
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2022 r.
Dni ustawowo wolne 1 listopada 2022 r.

11 listopada 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2022 r.
Rada Pedagogiczna zatwierdzająca wyniki klasyfikacji I półrocza 25 stycznia 2023 r.
II Półrocze  30 stycznia 2023 r. – 23 czerwca 2023 r.
Dni ustawowo wolne  6 stycznia 2023 r.
Ferie zimowe

 

13 lutego – 26 lutego 2023 r. 

Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

Wiosenna przerwa świąteczna 6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.
Dni ustawowo wolne  1 maja 2023 r.

3 maja 2023 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć wyznaczony przez dyrektora (majówka) 2 maja 2023 r.
Egzamin ósmoklasisty Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (termin majowy)
Dni ustawowo wolne  8 czerwca 2023 r.
Dodatkowy dzień wolny od zajęć wyznaczony przez dyrektora
(do odpracowania podczas Festynu Radości Arkowisko)
9 czerwca 2023 r.
Rada Pedagogiczna zatwierdzająca wyniki klasyfikacji rocznej 14 czerwca 2023 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach 23 czerwca 2023 r.
Ferie letnie 24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.