Znajdź nas na facebooku

Dla rodziców

Harmonogram roku szkolnego


Kalendarz roku szkolnego 2023/2024 wraz z harmonogramem zebrań i konsultacji do pobrania.


Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

I Półrocze  1 września 2023 r. – 31 stycznia 2024 r.
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2023 r.
Dni ustawowo wolne 1 listopada 2023 r.

11 listopada 2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2023 r.
Rada Pedagogiczna zatwierdzająca wyniki klasyfikacji I półrocza 10 stycznia 2024 r.
II Półrocze   1 lutego 2024 r. – 21 czerwca 2024 r.
Dni ustawowo wolne  1 stycznia 2024

6 stycznia 2024 r.

Ferie zimowe

 

15 stycznia – 28 stycznia 2024 r. 

Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.
Dni ustawowo wolne  1 maja 2024 r.

3 maja 2024 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć wyznaczony przez dyrektora (majówka) 2 maja 2024 r.
Egzamin ósmoklasisty Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (termin majowy)
Dni ustawowo wolne  30 maja 2024 r.
Dodatkowy dzień wolny od zajęć wyznaczony przez dyrektora
(do odpracowania podczas Festynu Radości Arkowisko 15 czerwca 2024)
31 maja 2024 r.
Rada Pedagogiczna zatwierdzająca wyniki klasyfikacji rocznej 12 czerwca 2024 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach 21 czerwca 2024 r.
Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.