Znajdź nas na facebooku

Przedmiot eTwinning

PRZEDMIOT eTwinning

Klasa patronacka eTwinning jest to wyjątkowa innowacja opracowana i zrealizowana po raz pierwszy w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. KEN w Gdańsku. Z inicjatywy dyrektora placówki Tadeusza Chądzyńskiego i nauczyciela j. angielskiego, ambasadora programu eTwinning, Łukasza Kamińskiego projekt eTwinning stał się odrębnym przedmiotem ujętym w ramowym planie nauczania i wpisanym na świadectwie.

Przedmiot eTwinning zostanie uwzględniony w ramowym planie nauczania oddziału jako dodatkowe zajęcia edukacyjne, z własnym programem nauczania zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną oraz Radę Rodziców. Udział uczniów w zajęciach będzie obowiązkowy. Przedmiot musi zostać wpisany na świadectwo z oceną końcową lub jako zaliczenie i może zostać uwzględniony jako szczególne osiągnięcie.

Zajęcia prowadzone nowoczesnymi metodami, angażujące kreatywnie i efektywnie najnowsze narzędzia TIK, działania prowadzone we współpracy z innymi szkołami, wyjątkowe możliwości wymiany doświadczeń, rozwijania kluczowych kompetencji i zajęcia, które angażują uczniów poprzez komunikację z rówieśnikami z innych szkół przyniosły wspaniałe efekty.

Klasa patronacka eTwinning:

  • Projekt eTwinning jako odrębny przedmiot na świadectwie.
  • Zajęcia prowadzone nowoczesnymi metodami.
  • Działania prowadzone we współpracy z innymi szkołami.
  • Wyjątkowe możliwości wymiany doświadczeń, rozwijania kluczowych kompetencji
    i zajęcia które angażują uczniów poprzez komunikację z rówieśnikami z innych szkół.

Szkoły, nauczyciele oraz uczniowie biorący udział w tej inicjatywie otrzymają na zakończenie roku imienne certyfikaty uczestnictwa.