Znajdź nas na facebooku

Rok szkolny 2021/2022

2021-2022| Klub STEM (Science, Technology, Engineering and Math)

Kluby STEM to zajęcia poza lekcyjne, które wzbogacają i poszerzają program nauczania, dając młodym ludziom szansę na poznanie przedmiotów tj. nauki ścisłe, technologia, inżynieria i matematyka w mniej formalnych warunkach. Kluby STEM są ważnym punktem wyjścia do wzbudzania nowych zainteresowań i podnoszenia osiągnięć w przedmiotach STEM za pomocą bardziej pomysłowych i angażujących metody nauczania. Opiekunem tego projektu w naszej szkole jest Pani Joanna Rojecka.

2021-2022| Program eTwinning

eTwinning to nazwa jednego z programów Unii Europejskiej, którego celem jest umożliwienie zdalnego kontaktu między szkołami i przedszkolami z wielu państw europejskich (także spoza UE), aby nauczyciele i uczniowie realizowali międzynarodowe i wewnątrzkrajowe projekty międzyszkolnych. Do nawiązania kontaktu potrzebna jest jedynie rejestracja na platformie eTwinning. Nauczyciel zakłada konto sobie i swojej szkole, a po zalogowaniu wyszukuje istniejące projekty, do których może dołączyć. Na platformie można również założyć własny, nowy projekt lub wyszukać innych nauczycieli, których można zapraszać do kontaktów i umawiać się z nimi na realizację projektów. eTwinning jest współfinansowany przez Erasmus+, Europejski program dla Edukacji, Szkoleń, Młodzieży i Sportu.

2021-2022|Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Emocja

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Emocja jest to program obejmujący 5 modułów, gdzie w cyklach dwumiesięcznych nauczyciele skupiają się, na nauczaniu jednej wartości zgodnie z harmonogramem. Dobór odpowiednich metod pracy ma na celu pobudzenie uczniów do zdobywania wiedzy i umiejętności, a scenariusze wraz z materiały dostarczane są do nauczycieli poprzez platformę projektową. W grudniu klasa II rozpoczęła pracę w kolejnym module Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego Emocja, podczas którego będą rozwijać swoją wyobraźnię.

2021-2022 |Program „Uczymy Dzieci Programować”

W roku szkolnym 2021/2022 klasa 1 bierze udział w programie „Uczymy Dzieci Programować”, którego organizatorem jest Fundacja Rozwoju Edukacji Cyfrowej, a wsparcia udziela marka Edu-Sense. Głównym celem programu jest świadome, merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów kodowania i robotyki do zajęć dydaktycznych. Nauka kodowania jest traktowana  jako z góry zaplanowany proces, gdzie każde działanie wynika z poprzedniego i jest wstępem do kolejnego. W propozycjach zajęć zabawy około programistyczne wplatane są do codziennych aktywności dydaktycznych, niezależnie od realizowanych aktualnie treści, czy posiadanych narzędzi dydaktycznych. Kodowanie jest prowadzone zarówno w formie offline, jak i online.

2021 |Akcja MEiN „Razem na święta”

Bierzemy udział w akcji MEiN „Razem na święta”. Wraz z uczniami ze Szkolnego Klubu Wolontariatu:

 1. Przekażemy ozdoby świąteczne wykonane podczas warsztatów organizowanych w ramach wydarzenia 10 grudnia Wigilijka – Przygotowania do świąt – seniorom z Domu Pokoleń – Dzienny Dom Pobytu Seniora. 
 2. Rozdamy kartki świąteczne wykonane podczas warsztatów organizowanych w ramach wydarzenia 10 grudnia Wigilijka – Przygotowania do świąt  – naszym sąsiadom z   ul. Stalowowolskiej oraz ul. Połanieckiej.
 

2021-2022 | Przyroda z klasą. „Czy wiesz, jak żyje jeż?”

W roku szkolnym 2021/2022 klasa 1 realizuje całoroczny projekt edukacyjny pt. „Przyroda z klasą. Czy wiesz, jak żyje jeż?”. Dzięki scenariuszom zajęć przygotowanym przez Fundację Uniwersytet Dzieci uczniowie poznają prawa panujące w naturze oraz przekonają się, jaki wpływ ma na nią człowiek. Będą mieli możliwość przeprowadzenia  prostych obserwacji przyrodniczych, będą wykonywać doświadczenia i podejmować próby samodzielnego wyciągania  wniosków. Poznają też wiele gatunków roślin i zwierząt oraz przekonają się, dlaczego warto szanować przyrodę. W ramach projektu realizowane będą 2 tzw. lekcje na rozgrzewkę oraz 6 lekcji tematycznych:

 1. Jak wspólnie zapracować na sukces?
 2. Jak się uczyć koncentracji uwagi?
 3. Gdzie mieszkają jeże? 
 4. Czy samochody przeszkadzają zwierzętom?
 5. Co to znaczy, że rośliny żyją?
 6. Dlaczego wróble nie lubią kosiarek?
 7. Kto będzie głodny, gdy znikną dżdżownice?
 8. Czy ptaki mają zęby?

2021 | BohaterON – włącz historię

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, a także promocję historii Polski XX wieku. Organizatorami kampanii BohaterON są Fundacja Rosa i Fundacja Sensoria. Arka włączyła się w akcję następująco:

 • Klasy 0-3
   • Uczniowie obejrzeli przedstawienie „Niebajka o Powstaniu Warszawskim” przygotowanym przez Pracownię za Piecem.
   • Następnie uczniowie odbyli debatę na temat czym jest patriotyzm i jak ważna jest pamięć o historii.
   • Uczniowie klas 0-1 wykonali papierowe modele myszki – postaci występującej w przedstawieniu.
   • Uczniowie klas 2-3 zostali zachęceni do wykonania kartek i przesłania życzeń dla Powstańców Warszawskich.
 • Klasy 4-6
   • Uczniowie pracowali za słuchowiskiem „Mały”. Historii o nastoletnim Stasiu (listonoszu Harcerskiej Poczty Polowej) i jego koleżance łączniczce.
   • Uczniowie na podstawie wydarzeń ze słuchowiska umieszczali zdarzenia na osi czasu oraz dyskutowali o postawach swoich rówieśników z roku 1944.
   • Uczniowie pisali również listy do żyjących Powstańców Warszawskich.
 • Klasy 7-8
   • Uczniowie obejrzeli film „Powstanie Warszawskie” na kanale Co Za Historia A.Patera.
   • Uczniowie na podstawie filmu przygotowali infografiki dotyczące zagadnień związanych z Powstaniem Warszawskim:
     1.  Plan „Burza” i decyzja o wybuchu powstania.
     2. Godzina „W” i pierwsze dni powstania.
     3. Brak pomocy ze strony sojuszników.
     4. Życie codzienne i sprawa kobiet.
     5. Ofensywa niemiecka i kapitulacja powstania.
     6. Spór o powstanie warszawskie.
   • Następnie uczniowie prezentowali kolegom i koleżankom wiadomości.

2021 | Szkoła do hymnu!

Nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu!”. W środę (ostatni dzień roboczy przed Narodowym Świętem Niepodległości) o godzinie 11:11 wspólnie zaśpiewaliśmy „Mazurka Dąbrowskiego”. Fotorelację z wydarzenia zobaczyć można >tutaj<.

2021 | ANTYMINA – profilaktyka uzależnień

Artystyczny Program Profilaktyki Uzależnień „Antymina” – autorstwa Mirosława Kolczyka „Kolah”,
to wydarzenie w którym wczoraj wzięli udział uczniowie z klas 7-8. Duże wrażenie zrobił na uczniach występ rapera Emenzino, który przez muzykę opowiedział im swoją historię z używkami. Uczniowie oceniają spotkanie bardzo pozytywnie. Przykłady przytoczone przez prowadzącego oraz forma prezentacji, zadziałały na wyobraźnię uczniów co pomogło im w lepszym zrozumieniu problemu jakim
są uzależnienia. Bardzo dziękujemy fundacji „Służąc Życiu” za zorganizowanie pokazu w naszej szkole.>Zdjęcia z wydarzenia<.

 

2021 | Akcja #SzkołaPamięta

„Szkoła Pamięta” to akcja Ministerstwa Edukacji i Nauki odbywająca się w okresie, w którym 
w szczególny sposób wspominamy zarówno bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – zarówno lokalnej jak i ogólnonarodowej. Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych związanych z historią danego regionu i społeczności. Arka już po raz trzeci bierze udział w akcji #SzkołaPamięta.

2021|Dzień języków obcych

W dniu 29.09.2021 r. odbył się w naszej szkole Dzień Języków Obcych, coroczne wydarzenie dla klas IV-VIII. Tegorocznym hasłem przewodnim były najmniejsze kraje świata, czyli: Andora, Monako, Malta, San Marino i Watykan. Klasy przygotowywały dekoracje sal i plakaty informacyjne na temat wybranego kraju, a następnie przedstawiały przygotowane przez siebie inscenizacje w języku angielskim oraz piosenki przed większym gronem odbiorców oraz jury składającym się z Pani Dyrektor oraz anglistek. Klasy IV i V zdobyły taką samą ilość punktów we wszystkich kategoriach, dlatego każda z nich zdobyła 1. miejsce. Spośród klas VI-VIII pierwsze miejsce zajęła klasa VI ze scenką o Watykanie. Wszyscy uczestnicy bardzo się zaangażowali, wykazali się inicjatywą, twórczością oraz dobrą znajomością języka angielskiego. To było piękne święto dla całej szkoły. Koordynatorem projektu była pani Ewelina Gajewska. Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy za rok! Zdjęcia z wydarzenia zobaczyć można >tutaj<.

2021|Dzień kropki

Dzień kropki to niezwykłe święto, które może pomóc nam odkryć swoją pasję i zainteresowania. Mała kropka jest symbolem początku i tylko od nas zależy, czy stanie się czymś więcej niż małą plamką. Wiara we własne siły, to jedna z ważniejszych umiejętności, jakie powinniśmy posiąść. Zachęcamy tego dnia do czynnego udziału w zabawach przygotowanych dla poszczególnych klas, a także do rozwiązywania zadań umieszczonych na szkolnych korytarzach.