Znajdź nas na facebooku

Rok szkolny 2020/2021

2019-obecnie| Wolontariat – European Solidarity Corps

„Europejski Korpus Solidarności” jest to międzynarodowy program finansowany jest ze środków Unii Europejskiej, który ma na celu pomoc młodym ludziom w zdobyciu doświadczenia z zakresu rozwoju zawodowego i społecznego. Program wolontariatu umożliwia wyjazd do innego państwa, gdzie wolontariusz może pracować na wielu płaszczyznach tj. ekologia, kultura, sport, a nawet wspieranie lokalnej społeczności poprzez naukę dzieci czy aktywizację osób starszych. W Arce w roku szkolnym 2020/2021 są wolontariusze Annie (Hiszpania) i Giorgi (Gruzja). >Nasi wolontariusze<

2019-2023 | Lekcja:Enter

„Lekcja:Enter” jest to projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli i nauczycielek oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone są szkolenia z doskonalenia kompetencji cyfrowych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, a jego realizacja przewidziana jest na lata 2019-2023.

2021| „Matematyka – kto w pracy liczy, mierzy i waży?”

„Matematyka – kto w pracy liczy, mierzy i waży?” jest to cykl ośmiu spotkań projektowych organizowany przez Uniwersytet Dzieci, na których uczniowie sprawdzą jak z matematyki korzystają przedstawiciele różnych zawodów: kucharze, krawcy czy muzycy. Trenują na nich projektowanie, wyobraźnię przestrzenną czy odmierzanie składników. Mają okazję zobaczyć jak wygląda praca w różnych profesjach, co pozwala im zwiększyć świadomość, w jakich dziedzinach chcieliby się rozwijać. Koordynatorem programu jest Jolanta Liske.

2021 |Projekt nasadzania kwiatów w Arce z okazji 1 Dnia Wiosny

Projekt nasadzania kwiatów powstał we współpracy z rodzicami naszych uczniów. Projekt miał na celu sprowadzić wiosenne kolory do naszej placówki oraz nauczyć dzieci drobnych pracy ogrodowych. Zakupiliśmy potrzebne materiały, a nasi uczniowie wraz z drobną pomocą nauczycieli posadzi takie rośliny jak bratki, prymulki, żonkile i narcyzy. W taki sposób Arka przywitała wiosnę. Koordynatorem projektu była Joanna Markowska.

2021 |Akcja społeczno-edukacyjna Żonkile

Akcja społeczno-edukacyjna Żonkile organizowana jest przez Muzeum Żydów Polskich Polin w Warszawie. Jest to cykl zajęć edukacyjnych, które mają na celu upamiętnienie powstania w getcie warszawskim z wykorzystaniem opowiadań Zofii Staneckiej i Justyny Bednarek poruszających tematy empatii, sprawiedliwości i straty. 

2021 | Konkurs Wiedzy o ZOO

Konkurs Wiedzy o ZOO organizowany jest co roku przez Wrocławskie ZOO. Dzieci wpierw uczestniczą w wycieczce po ogrodzie zoologicznym, gdzie poznają różne ciekawostki na temat zwierząt. Następnie przystępują do testu konkursowego. Koordynatorem konkursu po stronie szkoły była Joanna Markowska. 

2021 | Działaj z imPETem!

Działaj z imPETem! jest kampanią zorganizowaną przez Rekpol Organizator Odzysku Opakowań SA. Ma na celu edukację społeczeństwa w zakresie odpowiedniego postępowania z wartościowym tworzywem, jakim są butelki PET. Projekt obejmuje różne przedsięwzięcia edukacyjne, poprzez które zwraca uwagę  na problem prawidłowej segregacji odpadów opakowaniowych i ich recyklingu.

2021 | Dzień Modlitwy Szkół Chrześcijańskich

Dzień Modlitwy Szkół Chrześcijańskich organizowany jest przez ACSI #SchoolsThatPray. Jest to coroczne wydarzenie, w którym mogą wziąć udział wszystkie Europejskie Chrześcijańskie Szkoły. Spotkanie trwa około godziny, podczas niego prowadzone są modlitwy o potrzeby szkół z całej Europy. Całość jest prowadzona w języku angielskim. Na ich stronie internetowej znajduje się mapa zgłoszonych potrzeb modlitewnych. Tej mapy można używać, kiedy chcemy się modlić o wszystkie Chrześcijańskie Szkoły Europejskie.

 

2021 | Konkurs „Człowiek i mikroorganizmy”

Konkurs „Człowiek i mikroorganizmy” organizowany przez Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego z okazji X Nocy Biologów „Człowiek i mikroorganizmy”- przygotowanie przestrzennej pracy przedstawiającej mikroorganizmy (wirusy, bakterie, pierwotniaki). Koordynator po stronie szkoły – Joanna Markowska.

 

2020 | Warsztaty na temat umiejętności społecznych i niepełnosprawności

Fundacja Eudajmonia zajmuje się aktywizacją społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami, wsparciem w niezależnym życiu oraz upowszechnianiem wiedzy na temat niepełnosprawności (np. asperger, autyzm, osoby niewidome, niesłyszące). W naszej szkole odbyły się warsztaty edukacyjne dla dzieci, które miały na celu uświadomienie dzieci o rodzajach niepełnosprawności oraz nauczyć je jak zachowywać się w kontakcie z osobą niepełnosprawną. Warsztaty były prowadzone przez panią Joannę Burkiewicz z tej właśnie fundacji.

2020 |  Aktywna Tablica 

Aktywna Tablica jest to rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach programu szkoły podstawowe zostały wyposażone w tablice interaktywne, monitory dotykowe, projektory multimedialne oraz głośniki. – otrzymaliśmy wsparcie 14 000 zł, za które zakupiliśmy 5 laptopów.

2020 |  UNICEF „Pomoc dla Jemenu”

 

UNICEF „Pomoc dla Jemenu” jest to akcja, która odbyła się w okresie listopad-grudzień 2020 w ramach szerszego projektu Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF 2020. W akcji wzięło udział wielu wychowawców oraz 85 uczniów w formie zdalnej i stacjonarnej (w Arce zaangażowały się prawie wszystkie klasy).  Akcja była podzielona na dwie części – w pierwszej, nauczyciele przeprowadzili zajęcia o prawach dziecka z wykorzystaniem wybranych przez siebie materiałów edukacyjnych dostępnych na stronie UNICEF. W drugiej części uczniowie wraz z nauczycielami włączyli się w jedną z trzech aktywności: młodsi uczniowie wykonali prace plastyczne „Lepszy świat dla dzieci w Jemenie”, zaś starsi uczniowie uczestniczyli w aktywnościach „Wspólna podróż po Jemenie” oraz „Sprawdź, co wiesz o prawach dziecka”. Z ramienia szkoły akcją koordynowała Anna Mrozek.