Znajdź nas na facebooku

Egzamin ósmoklasisty

Informacje o egzaminie ósmoklasisty 2023- harmonogram:

23.05 egzamin ósmoklasisty z języka polskiego klasa VIII 
24.05  egzamin ósmoklasisty z matematyki klasa VIII
25.05  egzamin ósmoklasisty z j. angielskiego klasa VIII

Terminy próbnych egzaminów w roku szkolnym 2022/2023:

08.11 – 10.11.2022 Próbny egzamin klasy VIII GWO 

06.12 – 08.12.2022 Próbne egzaminy klasy VIII OPERON (J.Rojecka)

 

Informacje o egzaminie ósmoklasisty 2021- harmonogram:

25.05 egzamin ósmoklasisty z języka polskiego klasa VIII 
26.05  egzamin ósmoklasisty z matematyki klasa VIII
27.05  egzamin ósmoklasisty z j. angielskiego klasa VIII

Nowe zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w latach 2021-2023


PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY w dniach 17-19 marca 2021

W dniach 17-19 marca br. w ChSP „Arka” zostanie przeprowadzony próbny egzamin ósmoklasisty w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu. Należy pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa i każdego dnia przyjść do szkoły przed godziną 8:45, obowiązuje strój galowy. Każdy uczeń obowiązkowo przynosi ze sobą czarny długopis (lub pióro) z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych), a na egzamin z matematyki – dodatkowo linijkę. Próbny egzamin odbędzie się w salach 23 i 24.

Szczegóły i wytyczne dotyczące przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty tutaj>>

 


EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM  2020/2021

 

 

 

 

 

 

Nowe rozporządzenie w sprawie wymagań na egzaminach ósmoklasisty i maturalnym

Egzamin ósmoklasisty – o egzaminie

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony w dniach od 25 do 27 maja 2021 r. wg poniższego harmonogramu:

 • 25 maja – egzamin z języka polskiego
 • 26 maja – egzamin z matematyki
 • 27 maja – egzamin z języka obcego

Termin dodatkowy odbędzie się od 16 do 18 czerwca 2021..

Informacje Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu 

Informacje Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

 

Informacja OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty

 

2 lipca 2021 będą ogłoszone wyniki egzaminu ósmoklasisty.

Szkoły otrzymają wyniki, zaświadczenia i informacje do 8 lipca 2021 r.

Termin odebrania świadectw i zaświadczeń OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty – 9 lipca 2021 r.

Uczniowie szkoły będą mogli sprawdzić wyniki, jakie osiągnęli na egzaminie na stronie: wyniki.edu.pl

Loginy i hasła do serwisów dla uczniów klas ósmych zostaną udostępnione i podane uczniom przez wychowawców.

 

Powodzenia na egzaminach!

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 1. języka polskiego;
 2. matematyki;
 3. języka obcego nowożytnego;
 4. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Egzamin będzie odbywał się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022 będzie przeprowadzany przez cztery kolejne dni:

 1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut;
 2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut;
 3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut;
 4. czwartego dnia – egzamin z przedmiotu do wyboru, który trwa 90 minut.

Przyszłorocznych ósmoklasistów zachęcamy do zapoznania się z informatorami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

Informator o egzaminie ósmoklasisty z biologii od roku szkolnego 2021/2022

Informator o egzaminie ósmoklasisty z chemii od roku szkolnego 2021/2022

Informator o egzaminie ósmoklasisty z fizyki od roku szkolnego 2021/2022

Informator o egzaminie ósmoklasisty z geografii od roku szkolnego 2021/2022

Informator o egzaminie ósmoklasisty z historii od roku szkolnego 2021/2022