Znajdź nas na facebooku

Edukacja domowa 2

To będzie już nasz dwunasty rok z edukacją domową! Z przekonaniem pomagamy rodzicom, którzy z bardzo różnych powodów decydują się na kształcenie dzieci poza szkołą. W minionym roku szkolnym współpracowaliśmy z ponad czterdziestoma rodzinami i ponad pięćdziesiątką uczniów w różnym wieku, z różnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

Wszyscy uczniowie należący do edukacji domowej lub tacy, którzy dopiero aspirują do tej niezwykłej, kolorowej grupy dzieci uczących się poza szkołą, są zaproszeni, żeby spróbować z Arką. Edukacja domowa w Arce jest bezpłatna.

Z naszej strony możecie się spodziewać: doświadczonego zespołu nauczycieli egzaminujących, przyjaznego nastawienia oraz możliwości rozłożenia zdawania egzaminów od lutego do końca maja. Wszystkie informacje dotyczące egzaminu staramy się przekazywać jak najwcześniej. Co roku we wrześniu wysyłamy uaktualniony informator dotyczący wymagań egzaminacyjnych oraz zawierający przykładowe zadania do każdego przedmiotu.

Kilka lat temu spróbowaliśmy ciekawego eksperymentu. Otóż w klasach 1-3 przeprowadziliśmy egzamin w formie gry. Po egzaminie niektóre dzieci pytały, kiedy mogą znów przyjść na taki egzamin! Tę historię taktujemy jako osobisty sukces. A ponieważ nie tylko dzieciom, ale także rodzicom spodobała się taka forma sprawdzania wiedzy, praktykujemy ją do tej pory.

Nasi nauczyciele umawiają się na osobiste konsultacje, a także mailowo odpowiadają na pytania. Powoli tworzymy również bazę narzędzi do sprawdzania nabytej wiedzy z mniejszych partii materiału, a od czasu do czasu urządzamy warsztaty przygotowujące do egzaminu oraz egzaminy próbne.

Jeżeli mają Państwo pytania, chętnie z Państwem porozmawiam

Zdjęcia z egzaminu-turnieju wiedzy klas 1-3

 

 

 

Dorota Pawłowska

Koordynator edukacji domowej

w Chrześcijańskiej Szkole Podstawowej „Arka”
pięć lat doświadczenia w homeschoolingu nastolatka
osiem lat współpracy z „domowymi” w Arce
dorota.pawlowska@arka.edu.pl

 

 

W naszej szkole mamy następującą ścieżkę przyjęcia dla dzieci do edukacji  domowej:

Rozmowa z koordynatorem (telefonicznie, mailowo, osobiście):

Rodzice pytają o samą specyfikę edukacji domowej i dowiadują się ogólnie, jak wygląda współpraca z rodzinami edukacji domowej w naszej szkole.

Rozmowa zapoznawcza z dyrekcją:

Na rozmowę obojga rodziców i dziecka z p. dyrektor umawia sekretarz szkoły, (tel.: 71 787 97 50). Prosimy o przyniesienie ze sobą na rozmowę ostatniego świadectwa szkolnego.

Złożenie wniosku:

Gdy rodzice umawiają się z p. dyrektor, przesyłamy do nich formularze do
wypełnienia:

 • wniosek o zgodę na odbywanie obowiązku szkolnego poza
  szkołą,
 • zobowiązanie, że dziecko będzie przystępować do egzaminów,
 • oświadczenie, że zapewnimy dziecku warunki do opanowania podstawy
  programowej,
 • tekst warunków współpracy szkoły z rodzinami uczącymi
  poza szkołą i oświadczenie, że się z nimi zapoznaliśmy,
 • stanowisko doktrynalne szkoły i oświadczenie, że się z nim zapoznaliśmy,
 • kwestionariusz z danymi osobowymi.

Wypełnione formularze oraz ostatnie świadectwo szkolne składamy w sekretariacie: albo bezpośrednio po rozmowie z p. dyrektor, albo później, po namyśle.

Wydanie decyzji:

Pani dyrektor wydaje decyzję o udzieleniu zgody na edukację domową w ciągu dwóch tygodni i, jeśli jest pozytywna, dziecko jest równocześnie wpisywane na listę uczniów naszej szkoły.

 

 

Podsumowując, edukacja domowa w „Arce”:

– jest bezpłatna;

– na początku roku szkolnego każda rodzina otrzymuje specjalnie opracowany informator do każdego przedmiotu zawierający opis zagadnień i umiejętności, które będą sprawdzane na egzaminie, oraz przykładowe zadania i pytania odpowiadające tym, które pojawiają się na egzaminie;

– wypracowaliśmy przyjazną formę gry dla egzaminu klas 1-3 i wciąż praktykujemy ją z powodzeniem i uznaniem ze strony dzieci;

– jako doradcę i koordynatora zatrudniamy osobę z osobistym, pięcioletnim doświadczeniem edukatora domowego na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. Koordynator zajmuje się między innymi rozmowami wprowadzającymi, wyjaśnianiem wątpliwości, nowymi rozwiązaniami we współpracy z rodzinami edukującymi domowo i opieką nad rodzinami edukacji
domowej w Arce, tworzeniem harmonogramu egzaminu;

– nauczyciele są gotowi do prowadzenia korespondencji z rodzicami i do indywidualnych konsultacji;

– co roku wypróbowujemy nowe formy oswajania egzaminów: egzamin próbny, warsztaty połączone z zaliczeniem materiału, spotkanie uczniów z nauczycielem egzaminującym;

– nasi uczniowie edukacji domowej (we wszystkich klasach) otrzymują podręczniki (roczne wypożyczenie) i ćwiczenia dostępne w ramach dotacji rządowej;

– budujemy bazę materiałów pomocniczych: testy, materiały nauczycielskie itp.;

– dajemy możliwość organizacji spotkań dla rodzin edukacji domowej na terenie szkoły;

– w miarę możliwości stosujemy indywidualne rozwiązania np. wybór innego drugiego języka obcego niż uczony w szkole (przy czym indywidualne rozwiązania mogą być odpłatne).