Znajdź nas na facebooku

Zajęcia sensoryczne

Integracja Sensoryczna

Od lutego w naszej szkole odbywają się zajęcia/ terapia integracji sensorycznej. Sala powstała z pasji do pracy z dziećmi i chęci niesienia pomocy w trudnościach związanych z przetwarzaniem sensorycznym.

 

Czym jest integracja sensoryczna (SI) ?

jest to metoda opierająca się na założeniu, że dostarczenie odpowiedniej stymulacji układu zmysłów i aktywizowanie pracy ośrodkowego układu nerwowego na jego niższych poziomach, głównie w      obszarze pnia mózgu, pozwala usprawniać rozwój        i funkcjonowanie złożonych zachowań ruchowych, emocjonalno- społecznych, językowych oraz zdolności uczenia kontrolowanej przez korowe struktury mózgu.

Celem postępowania leczniczego SI jest modyfikacja neurologicznych dysfunkcji. Dostarczenie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych w szczególności przedsionkowych, proprioceptywnych oraz dotykowych doprowadza do tego, że dziecko spontanicznie formułuje prawidłowe reakcje               adaptacyjne.

Podczas terapii relacje zachodzące między procesami sensorycznymi i zachowaniem ruchowym kształtują i poprawiają połączenia synaptyczne w OUN. W przypadku, gdy terapeuta stwierdzi u dziecka trudności sensoryczne, przeprowadzana jest terapia, której celem jest kompensowanie, określonych diagnozą, deficytów i zaburzeń w integracji zmysłowej dziecka.

Zajęcia integracji sensorycznej w większości mają charakter aktywności ruchowej, która nakierowana jest na stymulację zmysłów.