Znajdź nas na facebooku

Szczegółowe informacje

TRWA NABÓR DO KLAS 0–VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

 

Serdecznie witamy na stronie Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej „ARKA” z Oddziałem Przedszkolnym (Zerówką). Dziękujemy za zainteresowanie naszą placówką! Mieścimy się w cichym, zielonym zakątku Wrocławia, vis a vis Centrum Handlowego Borek (Krzyki).
Arka to miejsce, w którym pomagamy uczniom znaleźć wzorce do naśladowania (AUTORYTET). Podkreślamy wagę RELACJI (z Bogiem i z ludźmi). To miejsce, w którym rozwijając kompetencje pomagamy uczniom w samorozwoju, w osiąganiu wspaniałych wyników i kreowaniu rzeczywistości (KREATYWNOŚĆ). Kształtujemy charakter chrześcijanina odpowiedzialnego w każdej chwili życia za swoje decyzje i podjęte działania zgodnie z nakazem Jezusa: „wprowadzajcie zaś słowo w czyn” (AKTYWNOŚĆ).

 

 

Procedura przyjęć do naszej Szkoły

 

  • Krok 1

Kontakt drogą telefoniczną lub elektroniczną z sekretariatem szkoły, aby umówić się na rozmowę kwalifikacyjną.

  • Krok 2

Na rozmowę kwalifikacyjną prowadzoną przez Dyrektora Szkoły przychodzą rodzice wraz z dzieckiem. W spotkaniu tym mogą również brać udział  pedagog/psycholog szkolny i nauczyciel. Celem rozmowy jest ustalenie poziomu kompetencji społecznych, poznawczych i emocjonalnych dziecka. Podczas spotkania przedstawiamy wizję naszej szkoły, wartości, najważniejsze informacje, a także odpowiadamy na pytania rodziców. Szkoła stwarza możliwość udziału dziecka w zajęciach klasy.

  • Krok 3

Po wstępnej obopólnej akceptacji prosimy Państwa o złożenie wniosku zgłoszeniowego do sekretariatu.

  • Krok 4

Finalny krok stanowi decyzja Dyrektora Szkoły i w przypadku przyjęcia – podpisanie umowy i spełnienie przez rodziców wszystkich wymagań w niej zawartych.

-> Opłaty oraz ważne dokumenty Szkoły, z którymi Rodzice powinni się zapoznać.

Przewiduje się zniżki w opłatach czesnego w uzasadnionych oraz wyjątkowych sytuacjach opisanych w Regulaminie funduszu stypendialnego.

 

INNE UWAGI:

  • Wszystkie dokumenty informujące o potrzebie szczególnych warunków nauczania (np. orzeczenie o dysleksji) oraz inne, istotne dla stworzenia bezpiecznych warunków dla dziecka (np. uczulenie czy choroby), muszą zostać dostarczone do Szkoły przed rozpoczęciem nauki.
  • Przy komplecie uczniów w danej klasie rodzice mogą wpisać dziecko na listę rezerwową.
  • W razie rezygnacji rodziców dziecka już przyjętego do Szkoły nie zwracamy wpisowego.