Znajdź nas na facebooku

Etapy rekrutacji

TRWA NABÓR DO KLAS 0–VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

 

Serdecznie witamy na stronie Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej „ARKA” z Oddziałem Przedszkolnym (Zerówką). Dziękujemy za zainteresowanie naszą placówką! Mieścimy się w cichym, zielonym zakątku Wrocławia, vis a vis Centrum Handlowego Borek (Krzyki).
Arka to miejsce, w którym pomagamy uczniom znaleźć wzorce do naśladowania (AUTORYTET). Podkreślamy wagę RELACJI (z Bogiem i z ludźmi). To miejsce, w którym rozwijając kompetencje pomagamy uczniom w samorozwoju, w osiąganiu wspaniałych wyników i kreowaniu rzeczywistości (KREATYWNOŚĆ). Kształtujemy charakter chrześcijanina odpowiedzialnego w każdej chwili życia za swoje decyzje i podjęte działania zgodnie z nakazem Jezusa: „wprowadzajcie zaś słowo w czyn” (AKTYWNOŚĆ).

 

 

Procedura przyjęć do naszej Szkoły

 

  • Krok 1

Zgłoszenie dziecka przez rodziców w sekretariacie szkoły (tel. 71 78-79-750, e-mail: sekretariat@arka.edu.pl lub osobiście) z możliwością umówienia rodziców na Spotkanie Informacyjne na terenie szkoły. Następnie Rodzice wypełniają Kwestionariusz Osobowy Ucznia – Kandydata do Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej „Arka” oraz dostarczenie opinii (według naszego wzoru) z placówki, do której uczęszcza dziecko. Po otrzymaniu dokumentów nastąpi podjęcie decyzji, czy zapraszamy dziecko na dzień próbny do naszej szkoły.

  • Krok 2

Dzień próbny – obserwacja kandydata podczas zajęć szkolnych prowadzonych przez wychowawcę, nauczycieli oraz pedagoga/psychologa. Po dniu próbnym dyrekcja szkoły podejmie decyzję o zaproszeniu rodziców z dzieckiem na spotkanie rekrutacyjne z Dyrektorem Szkoły.

  • Krok 3

Spotkanie dziecka i rodziców z Dyrektorem Szkoły. W spotkaniu mogą również brać udział pedagog/psycholog szkolny i nauczyciel. Celem rozmowy jest ustalenie poziomu kompetencji społecznych, poznawczych i emocjonalnych dziecka. Podczas spotkania przedstawiamy wizję naszej szkoły, wartości, najważniejsze informacje, a także odpowiadamy na pytania rodziców.

  • Krok 4

Finalny krok stanowi decyzja Dyrektora Szkoły i w przypadku przyjęcia – podpisanie umowy i spełnienie przez rodziców wszystkich wymagań w niej zawartych.

-> Zasady rekrutacji ChSP „Arka” 2020/2021.

-> Opłaty oraz ważne dokumenty Szkoły, z którymi Rodzice powinni się zapoznać.

Uwaga

Zgodnie ze Statutem Szkoły (Organizacja pracy szkoły § 18 pkt. 5), na każdym etapie rekrutacji Dyrektor Szkoły może odmówić przyjęcia dziecka do szkoły bez podania przyczyny.

INNE UWAGI:

  • Wszystkie dokumenty informujące o potrzebie szczególnych warunków nauczania (np. orzeczenie o dysleksji) oraz inne, istotne dla stworzenia bezpiecznych warunków dla dziecka (np. uczulenie czy choroby), muszą zostać dostarczone do Szkoły przed rozpoczęciem nauki.
  • Przy komplecie uczniów w danej klasie rodzice mogą wpisać dziecko na listę rezerwową.
  • W razie rezygnacji rodziców dziecka już przyjętego do Szkoły nie zwracamy wpisowego.