Znajdź nas na facebooku

Wybierz nas

 

Szanowni Państwo! Drodzy Rodzice!

Serdecznie witamy na stronie Chrześcijańskiej Szkoły Arka. Dziękujemy za zainteresowanie naszą placówką! Mieścimy się w cichym, zielonym zakątku Wrocławia, vis a vis Centrum Handlowego Borek (Krzyki). Nasi absolwenci rokrocznie zdają do najlepszych szkół we Wrocławiu. Po 25 latach działalności Arki tamtejsi nauczyciele przestali się dziwić, że mają tylu Arkowych absolwentów.

W bieżącym (2018) roku zajęliśmy np. drugie miejsce w województwie dolnośląskim z egzaminu gimnazjalnego z matematyki, a wynik z egzaminu z języka angielskiego wyniósł aż 96,6%! Jak to robimy?
Grono pedagogiczne Arki to nauczyciele z pasją, którzy nie tylko dbają o rozwój intelektualny uczniów, ale także zwracają uwagę na wychowanie i rozwój duchowy dzieci. W naszych relacjach i nauczaniu kierujemy się zasadami chrześcijańskimi, ale wiemy także, że czasami dziecku trzeba powiedzieć „NIE” z miłości i jasno wytyczyć mu granice.

Ze względu na ekumeniczny charakter szkoły (wśród naszych pracowników i uczniów są katolicy, ewangelicy czy protestanci z wolnych kościołów), dzieci uczą się szacunku do osób o innych  przekonaniach, poglądach i innej kulturze.
Jak wygląda życie w Arce? Gdy uczeń wchodzi rano do szkoły, z uśmiechem i wielkim metalowym dzwonkiem w ręku wita go Pani Zosia, nasza woźna. Przy wejściu na dzieci klas 1-3 czekają również wychowawczynie.

Lekcje odbywają się w kolorowych, przytulnych klasach, a w sezonie wiosenno-letnim także na dworze. W trakcie przerw dzieci chętnie biegają po nowowybudowanym boisku i podwórku. Szczególnie chłopcy cieszą się, gdy mogą nawet w krótkim czasie przerwy pokopać piłkę.

W naszej szkole żadne dziecko nie jest anonimowe, gdyż klasy liczą od 8 do maksymalnie 18 osób. W tak małych grupach nawet trzykrotnie częściej nauczyciel może mieć bezpośrednią interakcję z każdym uczniem lub zadać mu pytanie. Pozwala to również na sprawne realizowanie materiału. Zdarzało się nawet, że niektóre klasy w ciągu roku przerabiały nie jeden, ale dwa podręczniki z języka angielskiego.

W porównaniu z ogólnopolską podstawą programową, uczniowie Arki mają tygodniowo więcej:

  • angielskiego (o 2 godziny lekcyjne),
  • matematyki (o 1 godzinę lekcyjną),
  • informatyki (o 1 godzinę lekcyjną),
  • polskiego w klasie IV (o 1 godzinę lekcyjną).

Charakteryzujemy się również wyjątkowym podejściem do edukacji wczesnoszkolnej. Każda klasa w nauczaniu początkowym ma więcej o 4 godziny zajęć ze swoim wychowawcą, swoją oddzielną panią do świetlicy (przy bardzo małych klasach, do 10 uczniów, jest 1 nauczycielka na 2 klasy).

Dzięki tak małym zespołom klasowym jesteśmy w stanie bardziej pochylić się nad indywidualnymi potrzebami i zmaganiami ucznia. Istotny jest dla nas przede wszystkim rozwój dzieci, nawet wtedy, gdy uczeń boryka się z problemami lub ma różne dysfunkcje. Jesteśmy niezwykle dumni, gdy widzimy całą drogę i rozwój danego dziecka – od rozpoczęcia przygody w Arce aż do zakończenia tego etapu edukacji. Cieszymy się, widząc, jak z roku na rok każde dziecko rozkwita i zdobywa nowe umiejętności!

W naszej szkole są takie dzieci, które najchętniej by z niej nie wychodziły; które smucą się, że będą wakacje, bo wolą być w Arce. Ponieważ minęło już 25 lat od rozpoczęcia naszej działalności, możemy z radością obserwować, jak pierwsi absolwenci wracają do naszej szkoły w roli rodziców, przyprowadzając do Arki swoje dzieci. Czy może być lepsza rekomendacja?

Serdecznie zapraszamy do naszego grona!

Barbara Szarejko-Nestor
Prezes
Stowarzyszenia Edukacyjnego Chrześcijan „Arka”

 

Procedura przyjęć do naszej Szkoły obejmuje:

 

 

*UWAGA!
Dziecko zostanie przyjęte do Szkoły po spełnieniu przez rodziców (prawnych opiekunów) wszystkich wyżej wymienionych warunków.
Dyrektor Szkół zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia ucznia bez podania przyczyn.

INNE UWAGI:
Wszystkie dokumenty informujące o potrzebie szczególnych warunków nauczania (np. orzeczenie o dysleksji) oraz inne, istotne dla stworzenia bezpiecznych warunków dla dziecka (np. uczulenie czy choroby), muszą zostać dostarczone do Szkoły przed rozpoczęciem nauki.
Przy komplecie uczniów w danej klasie rodzice mogą wpisać dziecko na listę rezerwową.
W razie rezygnacji rodziców dziecka już przyjętego do Szkoły nie zwracamy wpisowego.
Statut Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej „Arka”
Regulamin opłat czesnego
Regulamin Uczniowski
Regulamin korzystania z podręczników dotacyjnych
Punktowy regulamin oceniania zachowania w ChSP
Regulamin wewnątrzszkolnego systemu oceniania w ChSP

Czesne

Uprzejmie informujemy, iż w roku szkolnym 2018/2019 obowiązują następujące stawki czesnego:

Chrześcijańska Szkoła Podstawowa
roczne czesne: 8580 zł, semestralne: 4340 zł, 10 rat: 880 zł, 12 rat: 735 zł
Gimnazjum ARKA
roczne czesne: 8265 zł, semestralne: 4185 zł, 10 rat: 850 zł, 12 rat: 715 zł

*Wpisowe: 800 zł

Wpłaty prosimy kierować na konto:

Stowarzyszenie Edukacyjne Chrześcijan „ARKA”
Bank BGŻ
80 2030 0045 1110 0000 0260 3600

Tytuł przelewu: Czesne i miesiąc, imię i nazwisko ucznia, klasa

 

Stawki czesnego na kolejny rok szkolny, 2019/2020, prezentują się następująco:

Chrześcijańska Szkoła Podstawowa
roczne czesne: 8990 zł, semestralne: 4550 zł, 10 rat: 925 zł, 12 rat: 770 zł

*Wpisowe: 800 zł