Znajdź nas na facebooku

Szkoła

Wolontariat

Zbiórka dla dzieci z Wrocławskiego Hospicjum

Z okazji zbliżających się Mikołajek w naszej szkole organizujemy:
– zbiórkę słodyczy i zabawek dla dzieci w różnym wieku (starszych też)
Prosimy aby słodycze miały dłuższą datę ważności a zabawki były nowe.
Słodycze i zabawki należy dostarczyć do 23. listopada 2016r.
– zbiórkę ozdób świątecznych (mogą być samodzielnie wykonane kartki, stroiki, bombki, ozdoby choinkowe itp.).
Ozdoby zbieramy do dnia 30. listopada 2016r.
Osobami odpowiedzialnymi za zbiórki są:
Iza Kęszycka (kl. V), Lena Rojecka (kl. V), Ewa Wąż Ambrożewicz (kl. II gim) oraz p. Joanna Rojecka

PROGRAM SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU
Kl. IV – VI ChSP i Gimnazjum „Arka” we Wrocławiu

Opiekun: – Joanna Rojecka, Iwona Borowska

GŁÓWNYM CELEM SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU JEST PROPAGOWANIE IDEI WOLONTARIATU.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMUmms_20151208

– Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie
– Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych
– Kształtowanie postaw prospołecznych
– Rozwijanie empatii, zrozumienia
– Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego
– Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności
– Wzbogacanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego
– Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem
– Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni
– Kształtowanie umiejętności działania zespołowego
– Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi
– Dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń
– Rozwijanie zainteresowań
– Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach
– Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej

DSC01643

OBSZARY DZIAŁANIA

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko pozaszkolne.

ŚRODOWISKO SZKOLNE

– Organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce.
– Realizacja programy „PoczytajMy”.
– Praca w bibliotece szkolnej.
– Pomoc w pracy świetlicy szkolnej dla klas I – III.

ŚRODOWISKO POZASZKOLNE

– Opieka nad zabytkami, pomnikami, cmentarzami.
– Współpraca ze schroniskami dla zwierząt.
– Utrzymywanie przyjaznych kontaktów z emerytami, rencistami (organizowanie imprez).
– Akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne:
– Ogólnopolska akcja Pola Nadziei;
– Ogólnopolska akcja Szlachetna Paczka organizowana przez Fundację Wiosna;
– Zbiórka Nakrętek;
– Szkolne akcje charytatywne na rzecz Fundacji „Mam Marzenie”
– Stała współpraca z Wrocławskim Hospicjum dla Dzieci.

SYSTEM REKRUTACJI

– Wywieszanie plakatów zachęcających młodzież do włączenia się w pracę Wolontariatu.
– Zamieszczenie informacji o działalności na stronie internetowej szkoły oraz tablicy informacyjnej.
– Zachęcanie uczniów do działań w Wolontariacie Szkolnym podczas rozmów prowadzonych przez nauczycieli i doświadczonych wolontariuszy
– Wyznaczenie terminu spotkania organizacyjnego

ZEBRANIA CZŁONKÓW WOLONTARIATU

SZKOLENIE PODSTAWOWE
– termin: druga połowa września
– Przybliżenie młodzieży idei wolontariatu
– Umożliwienie rozpoznania własnych motywacji do pracy
– Poznanie obszarów pomocy
– Poznanie zasad pracy i etyki działalności wolontarystycznej
– Zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy

SPOTKANIA CYKLICZNE
– 2 razy w semestrze
– Pogłębianie motywacji
– Organizacja działań
– Tworzenie projektów
– Monitorowanie działalności wolontariuszy

SPOSOBY EWALUACJI

– ankieta dla wolontariuszy
– sprawozdanie z pracy Wolontariatu Szkolnego
– rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni wolontariusze
– zdjęcia z imprez
– podziękowania od osób i instytucji
– wywiad z podopiecznymi na temat świadczonej pomocy
– dzienniczki wolontariuszy

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

– strona internetowa Szkolnego Wolontariatu
– Wieści z Arki
– informacje na tablicy informacyjnej Wolontariatu
– plakaty okazjonalne na terenie szkoły
Szkolny Wolontariat obchodzi swoje święto 5 grudnia w Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, który został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z lipca 1997r. To dowód uznania dla milionów ludzi, poświęcających swój cenny czas i umiejętności w celu niesienia pomocy innym. To okazja do podsumowań, spotkań, podziękowań, ale również do przeprowadzania kolejnej akcji wolontarystycznej.