Znajdź nas na facebooku

zasady-przyjec

Harmonogram roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022 wraz z harmonogramem zebrań i konsultacji do pobrania >tutaj<

I Półrocze  1 września 2021 r. – 16 stycznia 2022 r.
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2021 r.
Dni ustawowo wolne 1 listopada 2021 r.

11 listopada 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2021 r.
Rada Pedagogiczna zatwierdzająca wyniki klasyfikacji I półrocza 12 stycznia 2022 r.
II Półrocze  17 stycznia 2022 r. – 24 czerwca 2022 r.
Ferie zimowe

 

31 stycznia – 13 lutego 2022 r. 

Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

Wiosenna przerwa świąteczna 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.
Dni ustawowo wolne  1 maja 2022 r.

3 maja 2022 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć (majówka) 2 maja 2022 r.
Egzamin ósmoklasisty Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Rada Pedagogiczna zatwierdzająca wyniki klasyfikacji rocznej 15 czerwca 2022 r.
Dni ustawowo wolne 16 czerwca 2022 r.
Dodatkowy dzień wolny od zajęć wyznaczony przez dyrektora

(do odpracowania podczas Festynu Radości Arkowisko)

17 czerwca 2022 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach 24 czerwca 2022 r.
Ferie letnie 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

ARKOWISKO

Holler Box