Znajdź nas na facebooku

Egzaminy

Aktualne informacje o egzaminach w 2019 roku

 

Harmonogram egzaminów
Komunikat o dostosowaniach
Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych


Egzamin ósmoklasisty:

15, 16 i 17 kwietnia 2019

a) 15.04 (poniedziałek), g. 9.00 – język polski
b) 16.04 (wtorek), g. 9.00 – matematyka
c) 17.04 (środa), g. 9.00 – język obcy nowożytny

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Po raz pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.

Najważniejsze informacje są dostępne na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:
Egzamin ósmoklasisty – o egzaminie

Informator o egzaminie gimnazjalnym


Egzamin gimnazjalny:

10, 11 i 12 kwietnia 2019

1) 10.04 (środa) – Część humanistyczna:

a) z zakresu historii i WOS-u – g. 9.00
b) z zakresu języka polskiego – g. 11.00

2) 11.04 (czwartek) – Część matematyczno-przyrodnicza:

a) z zakresu przedmiotów przyrodniczych – g. 9.00
b) z zakresu matematyki – g. 11.00

3) 12.04 (piątek) – Język obcy nowożytny:

a) poziom podstawowy – g. 9.00
b) poziom rozszerzony – g. 11.00

Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego
w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych na trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych.

Najważniejsze informacje są dostępne na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:
Egzamin gimnazjalny – o egzaminie

Informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2019 roku
Załączniki – Pobierz tutaj


Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

Na stronie MEN -> Rekrutacja będą zamieszczane odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości związane z procedurą rekrutacyjną. Zachęcamy do odwiedzania tej strony. Można tam znaleźć właściwą informację dotyczącą wszystkich absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów oraz ich rodziców, co ułatwi wybór dalszej ścieżki kształcenia.