Znajdź nas na facebooku

Szkoła podstawowa

Program szkoły

SG108300

Naszym zadaniem jest wysoki standard uczenia oraz przygotowanie uczniów do życia zgodnie z nauką Jezusa. Pedagodzy Arki starają się traktować uczniów jako osoby, z których każda ma talent, a nadrzędnym celem jest uświadomienie dzieciom, że jako ludzie zostały stworzone na podobieństwo Boga i to czyni ich wartościowymi osobami.
p. Dyrektor Zofia Lewandowska

 • Pracujemy według podstawy programowej i programów nauczania dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej, uwzględniając standardy sprawdzianu po szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego.
 • Dodatkowo prowadzimy lekcje godziny biblijnej, języka angielskiego, języka niemieckiego, informatyki, pływania oraz konwersacje, na których jest możliwość rozmowy z native speaker’em.
 • Przygotowujemy uczniów do sprawdzianu po szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego podczas specjalnych, dodatkowych, zajęć.
 • Oceniamy wiedzę i umiejętności ucznia według sześciostopniowej skali. Kryteria ocen z poszczególnych przedmiotów, przygotowane zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, uczniowie otrzymują na początku roku szkolnego.
 • Zachowanie ucznia jest oceniane według Punktowego Systemu Oceniania, zatwierdzonego przez Rady Pedagogiczne obu szkół po zasięgnięciu opinii Rady Edukacyjnej i Samorządu Szkolnego.
 • Zajęcia popołudniowe rozpoczynają się bezpośrednio po lekcjach i trwają do godziny 17.00.
 • Prowadzimy letnie obozy sportowo-  językowe z udziałem nauczycieli z Anglii i USA (Camp Arka).
 • Realizujemy projekty edukacyjne, charytatywne i wychowawcze.
 • Organizujemy konkursy szkolne, uczestniczymy w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
 • Rozbudzamy potrzeby kulturalne uczniów poprzez edukację teatralną, filmową, plastyczną, itp. (spektakle, projekcje, lekcje muzealne).
 • Organizujemy wycieczki oraz wyjazdy na tzw. zielone i białe szkoły, w miarę potrzeb.
 • Wspieramy talenty i zainteresowania naszych uczniów – po lekcjach proponujemy zajęcia dodatkowe.
 • W klasie 3 ChSP:  

Organem prowadzącym Chrześcijańską Szkołę Podstawową i Gimnazjum ARKA jest
Stowarzyszenie Edukacyjne Chrześcijan ARKA
ul. Stalowowolska 24/26
53-404 Wrocław
NIP 896-00-07-620
KRS 0000033258
Statut SECh ARKA

Świetlica dla klas IV- VI ChSP

Opieka świetlicowa obowiązuje od zakończenia zajęć lekcyjnych do godz. 17:00. W ramach świetlicy organizowane są warsztaty artystyczne – rozwijające zainteresowania i zamiłowania literackie, aktorskie i plastyczne.

W ramach zajęć organizowane jest wyjście na obiad na  stołówkę przy ulicy Kruczej 49 w budynku LO nr VII na 8 lekcji (14:35- 15:20) od wtorku do piątku).

Świetlica klas I- III ChSP

Świetlica w naszej Szkole ma szczególną formę – każda klasa od pierwszej do trzeciej ma swojego wychowawcę popołudniowego a zajęcia odbywają się w salach tych klas
Zajęcia popołudniowe rozpoczynają się bezpośrednio po lekcjach i trwają do godziny 17.00.

Wychowawcami  zajęć popołudniowych dla klas I-III ChSP są pani Barbara Durka i pani Małgorzata Kazubska.

Podczas pobytu w świetlicy dzieci korzystają z własnej sali lekcyjnej, sali gimnastycznej, sali plastyczno-muzycznej, boiska szkolnego oraz szkolnego placu zabaw. W każdej sali zainstalowany jest projektor i rzutnik, z którego korzystamy przy oglądaniu filmów i różnych prezentacji komputerowych. Każda sala ma ławki i krzesła dostosowane do wzrostu uczniów oraz miejsce z wykładziną. Mamy również magnetofony i zestawy klocków i gier planszowych.

Podczas pobytu w świetlicy dzieci mają możliwość zjedzenia obiadu w stołówce przy ulicy Jemiołowej w budynku LO nr 7. Idą tam pod opieką wychowawcy o określonej prze według rozkładu zajęć od wtorku do piątku. W poniedziałki dzieci nie chodzą na obiad, ponieważ  mają zajęcia na basenie.

Nasza świetlica jest miejscem, gdzie dzieci mają zapewnioną opiekę i mogą w bezpiecznym i miłym otoczeniu odpocząć i aktywnie spędzić czas. Staramy się, żeby organizowane przez nas zajęcia wzbogacały wiadomości, rozwijały umiejętności i wychowywały. Nawiązujemy do tematyki związanej z najbliższym otoczeniem, do dni uroczystych i świątecznych.  Rozwijamy zainteresowania przyrodnicze, naukowe (przeprowadzamy eksperymenty), informatyczne, kulinarne (prowadzimy zajęcia pod nazwą „kuchnia pełna cudów”), artystyczne, teatralne, manualne (robótki ręczne), muzyczne i czytelnicze. Dzieci mają również czas na dowolną zabawę zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Przyzwyczajamy do utrzymywania porządku i bycia coraz bardziej samodzielnym. Dbamy o to, żeby dzieci uczyły się przestrzegać przyjętych w szkole zasad zachowania. W naszej świetlicy funkcjonuje spójny system wychowawczy, który pozwala na gromadzenie zielonych „buziek”, przydatnych przy przeprowadzaniu klasowych aukcji rzeczy nowych i używanych.

Dobrą praktyką w  świetlicy jest rozwijanie wartości chrześcijańskich, czego wyrazem jest przygotowywanie  przedstawień teatralnych na Szkolny Przegląd Małych Form Teatralnych o tematyce chrześcijańskiej.

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to zapraszamy do kontaktu z rodzicami uczniów ARKI i zapytać o szczerą opinię o Szkole

 

Zapraszamy na dodatkowe zajęcia:

Folder z okazji 15- lecia Szkoły (2008)