Znajdź nas na facebooku

Projekty edukacyjne

Projekty edukacyjne realizowane w Chrześcijańskiej Szkole Podstawowej Arka:

 

Rok szkolny 2020/2021 (obecnie):

2019-obecnie| Wolontariat – European Solidarity Corps

„Europejski Korpus Solidarności” jest to międzynarodowy program finansowany jest ze środków Unii Europejskiej, który ma na celu pomoc młodym ludziom w zdobyciu doświadczenia z zakresu rozwoju zawodowego i społecznego. Program wolontariatu umożliwia wyjazd do innego państwa, gdzie wolontariusz może pracować na wielu płaszczyznach tj. ekologia, kultura, sport, a nawet wspieranie lokalnej społeczności poprzez naukę dzieci czy aktywizację osób starszych. W Arce w roku szkolnym 2020/2021 są wolontariusze Annie (Hiszpania) i Giorgi (Gruzja). Więcej o programie>>

Nasi wolontariusze>>

 

2019-2023 | Lekcja:Enter

„Lekcja:Enter” jest to projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli i nauczycielek oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone są szkolenia z doskonalenia kompetencji cyfrowych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, a jego realizacja przewidziana jest na lata 2019-2023. Więcej o projekcie>>

 

2021-2021 | „Matematyka – kto w pracy liczy, mierzy i waży?”

„Matematyka – kto w pracy liczy, mierzy i waży?” jest to cykl ośmiu spotkań projektowych organizowany przez Uniwersytet Dzieci, na których uczniowie sprawdzą jak z matematyki korzystają przedstawiciele różnych zawodów: kucharze, krawcy czy muzycy. Trenują na nich projektowanie, wyobraźnię przestrzenną czy odmierzanie składników. Mają okazję zobaczyć jak wygląda praca w różnych profesjach, co pozwala im zwiększyć świadomość, w jakich dziedzinach chcieliby się rozwijać. Koordynatorem programu jest Jolanta Liske. Więcej o programie>>

 

2021 |Projekt nasadzania kwiatów w Arce z okazji 1 Dnia Wiosny

Projekt nasadzania kwiatów powstał we współpracy z rodzicami naszych uczniów. Projekt miał na celu sprowadzić wiosenne kolory do naszej placówki oraz nauczyć dzieci drobnych pracy ogrodowych. Zakupiliśmy potrzebne materiały, a nasi uczniowie wraz z drobną pomocą nauczycieli posadzi takie rośliny jak bratki, prymulki, żonkile i narcyzy. W taki sposób Arka przywitała wiosnę. Koordynatorem projektu była Joanna Markowska.

 

2020-2021 |Szkolne Koło PTTK 

Szkolne Koło PTTK we współpracy z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym zajmuje się rozwijaniem i upowszechnianiem krajoznawstwa i turystyki wśród młodzieży. Na zajęciach dzieci dowiadują się jak korzystać z mapy i kompasu, jak najlepiej chronić przyrodę, planowania wycieczek krajoznawczych, metod najlepszego pakowania plecaka na wyprawę i wiele innych. Raz w miesiącu organizowany jest wyjazd w góry w celach edukacyjnych. Koordynatorem projektu ze strony szkoły jest Michał Pałamarz-Podgórny.

 

 

2021 |Akcja społeczno-edukacyjna Żonkile

Akcja społeczno-edukacyjna Żonkile organizowana jest przez Muzeum Żydów Polskich Polin w Warszawie. Jest to cykl zajęć edukacyjnych, które mają na celu upamiętnienie powstania w getcie warszawskim z wykorzystaniem opowiadań Zofii Staneckiej i Justyny Bednarek poruszających tematy empatii, sprawiedliwości i straty. Więcej o programie>>

2021 |Ogólnopolski konkurs biologiczny PANDA
Konkurs Panda przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VIII. Organizatorem jest EDI – Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe. Konkursy przeprowadzane zostaną w formie testów jednokrotnego wyboru. Więcej o konkursie>>
2021 |Konkurs Wiedzy o ZOO
Konkurs Wiedzy o ZOO organizowany jest co roku przez Wrocławskie ZOO. Dzieci wpierw uczestniczą w wycieczce po ogrodzie zoologicznym, gdzie poznają różne ciekawostki na temat zwierząt. Następnie przystępują do testu konkursowego. Koordynatorem konkursu po stronie szkoły była Joanna Markowska. Więcej o konkursie>>
2021 |Działaj z imPETem!
Działaj z imPETem! jest kampanią zorganizowaną przez Rekpol Organizator Odzysku Opakowań SA. Ma na celu edukację społeczeństwa w zakresie odpowiedniego postępowania z wartościowym tworzywem, jakim są butelki PET. Projekt obejmuje różne przedsięwzięcia edukacyjne, poprzez które zwraca uwagę  na problem prawidłowej segregacji odpadów opakowaniowych i ich recyklingu. Więcej o programie>>

 

2021 | Dzień Modlitwy Szkół Chrześcijańskich

Dzień Modlitwy Szkół Chrześcijańskich organizowany jest przez ACSI #SchoolsThatPray. Jest to coroczne wydarzenie, w którym mogą wziąć udział wszystkie Europejskie Chrześcijańskie Szkoły. Spotkanie trwa około godziny, podczas niego prowadzone są modlitwy o potrzeby szkół z całej Europy. Całość jest prowadzona w języku angielskim. Na ich stronie internetowej znajduje się mapa zgłoszonych potrzeb modlitewnych. Tej mapy można używać, kiedy chcemy się modlić o wszystkie Chrześcijańskie Szkoły Europejskie. Więcej o programie>>

 

2021 | Konkurs „Człowiek i mikroorganizmy”

Konkurs „Człowiek i mikroorganizmy” organizowany przez Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego z okazji X Nocy Biologów „Człowiek i mikroorganizmy”- przygotowanie przestrzennej pracy przedstawiającej mikroorganizmy (wirusy, bakterie, pierwotniaki). Koordynator po stronie szkoły – Joanna Markowska. Więcej o konkursie>>

 

 

2020 | Warsztaty na temat umiejętności społecznych i niepełnosprawności

Fundacja Eudajmonia zajmuje się aktywizacją społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami, wsparciem w niezależnym życiu oraz upowszechnianiem wiedzy na temat niepełnosprawności (np. asperger, autyzm, osoby niewidome, niesłyszące). W naszej szkole odbyły się warsztaty edukacyjne dla dzieci, które miały na celu uświadomienie dzieci o rodzajach niepełnosprawności oraz nauczyć je jak zachowywać się w kontakcie z osobą niepełnosprawną. Warsztaty były prowadzone przez panią Joannę Burkiewicz z tej właśnie fundacji. Więcej o programie>>

 

2020 |  Aktywna Tablica 

Aktywna Tablica jest to rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach programu szkoły podstawowe zostały wyposażone w tablice interaktywne, monitory dotykowe, projektory multimedialne oraz głośniki. – otrzymaliśmy wsparcie 14 000 zł, za które zakupiliśmy 5 laptopów. Więcej o programie>>

 

2020 |  UNICEF „Pomoc dla Jemenu”

UNICEF „Pomoc dla Jemenu” jest to akcja, która odbyła się w okresie listopad-grudzień 2020 w ramach szerszego projektu Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF 2020. W akcji wzięło udział wielu wychowawców oraz 85 uczniów w formie zdalnej i stacjonarnej (w Arce zaangażowały się prawie wszystkie klasy).  Akcja była podzielona na dwie części – w pierwszej, nauczyciele przeprowadzili zajęcia o prawach dziecka z wykorzystaniem wybranych przez siebie materiałów edukacyjnych dostępnych na stronie UNICEF. W drugiej części uczniowie wraz z nauczycielami włączyli się w jedną z trzech aktywności: młodsi uczniowie wykonali prace plastyczne „Lepszy świat dla dzieci w Jemenie”, zaś starsi uczniowie uczestniczyli w aktywnościach „Wspólna podróż po Jemenie” oraz „Sprawdź, co wiesz o prawach dziecka”. Z ramienia szkoły akcją koordynowała Anna Mrozek. Więcej o programie>>

 

2020 | Warsztaty w Odra Centrum 

Odra Centrum jest pierwszym wybudowanym na wodzie ośrodkiem edukacyjno-kulturalnym, w którym realizowane są projekty edukacyjne dotyczące szerzenia wiedzy na temat Odry, historii, ekologii, ochrony środowiska naturalnego rzek i akwenów. W ośrodku podejmowane są również projekty kulturalne i społeczne, mające na celu budowania tożsamość społeczności lokalnej. Więcej o programie>>

 

2020 | Tydzień Edukacji Globalnej 

Tydzień Edukacji Globalnej (TEG) to coroczne wydarzenie koordynowane przez Centrum Północ-Południe Rady Europy mające na celu zwrócenie uwagi społeczeństw Europy na konsekwencje jakie niesie za sobą globalizacja. Projekty edukacyjne mogą przybierać różne formy tj.  pokaz filmowy, gry miejskie, warsztaty czy spotkania z gościem specjalnym. TEG odnosi się do 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, które zostały przyjęte przez Organizację Narodów Zjednoczonych w celu redukcji do 2030 największych, współczesnych, globalnych problemów. Edycja 2020 odbyła się pod hasłem „To nasz świat. Uczyńmy go lepszym!”. Więcej o programie>>

 

2020 | Czytam sobie. Pierwsza klasa!

„Czytam sobie. Pierwsza klasa!” jest to projekt
organizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Wydawnictwo HarperCollins Polska we współpracy z programem Szkoła Ucząca Się. W akcji wezmą udział uczniowie
pierwszej klasy. Organizatorzy przykładają ogromną wagę do promowania czytelnictwa wśród najmłodszych, dlatego w ramach akcji wysyłają do szkół i placówek edukacyjnych darmowe egzemplarze książek z serii ” Czytam sobie” autorstwa najwybitniejszych współczesnych polskich autorów i ilustratorów dla dzieci. Więcej o programie>>

 

2020 | Międzynarodowa konferencja SLC

Międzynarodowa konferencja SLC jest to konferencja online dla szkół chrześcijańskich
SLC (Student Leadership Conference). W tej edycji wzięło udział 25 szkół z 15 krajów. Hasło przewodnie brzmiało „Called to Lead” czyli „Powołani, by przewodzić”. Konferencja była zorganizowana przez organizację ACSI (Międzynarodowe Stowarzyszenie Szkół Chrześcijańskich) i w całości odbywała się w języku angielskim. Więcej o programie>>

 

2019| Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

 „Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU” jest to kampania profilaktyczno-
edukacyjna kierowana do uczniów klas IV – VIII, ich rodziców i nauczycieli. Jej
realizacja zakłada przeprowadzenie działań w zakresie profilaktyki zachowań
ryzykownych, szczególnie antyspołecznych i przestępczych, we wszystkich
szkołach podstawowych w Polsce. Więcej o projekcie>>

 

2019| Festiwal Odnowienie na Wyspie Słodowej

Festiwal Odnowienie wraz z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego 1 czerwca 2019 zorganizował Dzień Dziecka na Wyspie Słodowej. W Strefie Dzieci dostępne były dmuchane zjeżdżalnie, muzyka, gry wieloformatowe, prelekcje na temat rodzicielstwa oraz wiele stoisk prezentujących swoją działalność. Arka przy pomocy uczniów-wolontariuszy również przygotowała kilka atrakcji. Mieliśmy przygotowane ulotki oraz informacje o szkole, a także różne atrakcje dla dzieci: rozszyfrowanie zdań napisanych alfabetem Morse’a, gra w doble, kolorowanki, wyklejanki oraz malowanie twarzy, które przez całą imprezę cieszyło się niegasnącym zainteresowaniem. Zdjęcia z wydarzenia>>

 

2019 | Szlachetna Paczka – włącz się razem z nami!

Szlachetna Paczka jest ogólnopolskim projekt społecznym organizowany przez Stowarzyszenie Wiosna. Jego głównym założeniem jest materialna i mentalna pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Potrzebujący zgłaszają swoje listy prezentowe z rzeczami których najbardziej im brakuje, a darczyńcy kierując się tą listą komplementują swoją szlachetną paczkę. Zazwyczaj są to przedmioty codziennego użytku jak żywność, książki, artykuły szkolne, pościel, ubrania lub czasem drobne sprzęty agd. Pomoce materialne przygotowane przez darczyńców przekazywane są rodzinom zakwalifikowanym do projektu przez wolontariuszy.  Więcej o projekcie>>

 

2019 | Kiermasz Różności z okazji Dnia Życzliwości

Światowy Dzień Życzliwości obchodzony jest zawsze 21 listopada.  Idea tego święta wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, a pierwotnie nazywał się Hallo World Day.  Celem tego dnia było mówienie hallo (cześć) do przynajmniej dziesięciu osób dziennie. Obecnie Dzień Życzliwości obchodzony jest w ponad 180 krajach. Jego celem jest uwrażliwienie ludzi na wzajemną życzliwość, wzbudzenie w nich pozytywnych emocji. Samorząd Samorząd Uczniowski zorganizował z tej okazji Charytatywny Kiermasz Różności, z którego dochód został przeznaczony na leczenie Oliwiera Szymańskiego, podopiecznego Fundacji Dzieciom. Więcej o programie>>

 

2019 | Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia

 „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” jest to akcja organizowana przez Program Wschód, która ma na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego jakie stanowią cmentarze naszych przodków pozostawione za wschodnimi granicami. Projekt obejmuje wolontaryjny wyjazd na tereny Ukrainy oraz  porządkowanie polskich cmentarzy. Do pracy zaliczają się działania tj. odnawianie i spisywanie inskrypcji nagrobnych, podnoszenie powalonych nagrobków czy dokumentacja działań i wszystkich odnalezionych polskich grobów. Nad pracami na cmentarzach czuwają doświadczeni opiekunowie wolontariuszy, którzy lat nadzorują pracę na cmentarzach kresowych.  Więcej o programie>>

 

2019 | Radosna Parada Niepodległości

Radosna Parada Niepodległości jest to manifestacja w formie marszu, odbywająca się każdego roku w dniu 11 listopada we Wrocławiu. Obchody Narodowego Święta Niepodległości  zaczynają się mszą świętą w Bazylice św Elżbiety Węgierskiej, a następnie na wrocławskim rynku odbywa się apel niepodległościowy z udziałem żołnierzy Wojska Polskiego. Po oficjalnych uroczystościach ulicami w centrum miasta przechodzi Radosna Parada Niepodległości w której biorą udział mieszkańcy miasta i zaproszeni goście. Więcej o programie>>

 

2019| Sprzątanie Świata

„Sprzątanie świata – Polska” jest częścią międzynarodowej kampanii na rzecz ochrony środowiska „Clean up the World” wywodzącego się z Australii. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała  Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia. Arka wzięła udział w akcji odbywającej się pod hasłem: „Nie śmiecimy-sprzątamy-zmieniamy”. Więcej o programie>>

Zdjęcia z wydarzenia>>

 

2019| Majsterkowo Castorama

 „Majsterkowo” są to warsztaty dla uczniów w wieku od 6 do 12 lat, a prowadzone są w placówkach Castoramy na terenie całej Polski. Dzieci podczas zajęć konstruują samodzielnie własne zabawki i inne użyteczne przedmioty. Zespół specjalistów z Castoramy zapewnia dzieciom ciekawe doświadczenia tj.  przesadzanie roślin, malowanie na szkle, ceramika czy budowanie obwodu elektrycznego.  Wszystko dostosowane jest do wieku dzieci oraz ich zainteresowań. Więcej o programie>>

Zdjęcia z wydarzenia>>