Znajdź nas na facebooku

rok szkolny 2022/2023

2022-2023 | Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, których wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie będzie przekazane w całości z góry – bez konieczności wniesienia wkładu własnego. Więcej o programie >tutaj<.

2022/2023| Nauka bez granic

„Nauka bez granic” jest to autorski projekt naszych nauczycieli: Joanny Rojeckiej, Eweliny Gajewskiej, Danuty Tomczyńskiej oraz Jerzego Zakrzewskiego. Zakłada on nauczanie przedmiotów ścisłych i przyrodniczych z wykorzystaniem elementów metody CLIL oraz pracy projektowej. Innowacji obejmuje rok szkolny 2022/2023 z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym, a jej adresatami są uczniowie klas 5-8. Głównym celem projektu jest rozwój analitycznego oraz kreatywnego myślenia u uczniów z wykorzystaniem wyżej wspomnianych metod pracy. Dodatkowym celem innowacji jest m.in.:

 • poprawa pracy zespołowej nastolatków;
 • poprawa umiejętności posługiwania się j. angielskim wśród uczniów klas 5, 6, 7 i 8;
 • swobodne posługiwanie się wiedzą i umiejętnościami zakresu nauk przyrodniczych do rozwiązywania problemów osadzonych w praktyce;
 • zachęcanie do pracy badawczej w celu tworzenia nowych rozwiązań w świecie nauki;
 • kształtowanie u uczniów motywacji do samokształcenia;
 • przygotowanie uczniów do pracy w zespole, pracy projektowej oraz wyzwań kolejnych etapów edukacyjnych.

 

2022 | Projekt językowy klas 7-8

Klasa 7 wzięła udział w projekcie językowym, wychodząc do centrum Wrocławia i opowiadając w języku angielskim o zabytkach i ciekawych miejscach, takich jak: rynek, ratusz, kamienice Jaś i Małgosia, ulica Więzienna, kościół Marii Magdaleny czy Jana Chrzciciela. Naszym słuchaczem była wolontariuszka Mariam, która z zainteresowaniem słuchała opowieści.

W tym samym czasie klasa 8 przeprowadzała na rynku wywiady w języku angielskim na temat ekologii wśród mieszkańców Wrocławia. Już niedługo będzie można obejrzeć cały film przygotowany przez uczniów z tego projektu. Zdjęcia z wydarzenia >tutaj<.

2021-2025| Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

W kwietniu 2022 nasza szkoła otrzymała dotację w wysokości 4 000 zł na realizację programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025.Otrzymane środki w połowie przeznaczymy na zakup nowych książek do biblioteki, pozostałą część na wyposażenie biblioteki (m.in. program do obsługi biblioteki), a także działania promocyjne czytelnictwa.

Zaplanowaliśmy  realizację następujących działań promujących czytelnictwo:

 • “Książka miesiąca” –  całoroczny plan mający na celu zapoznanie ze zbiorami biblioteki. Promowanie wybranych książek poprzez krótką prezentację, plakaty w szkole i wyeksponowanie książki w bibliotece.
 • Obchody roku Marii Konopnickiej – zapoznanie uczniów z twórczością autorki, prowadzenie konkursu dla uczniów klas 1-3 na najpiękniejszą ilustrację do wierszy autorki.
 • Konkurs na najbardziej pomysłowy kostium bohatera literackiego z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla dzieci.
 • Dzień czytania w szkole – uczniowie starszych klas czytają uczniom nauczania początkowego fragmenty wybranych książek dla dzieci.
 • Udział uczniów w lekcjach oraz warsztatach bibliotecznych w ramach współpracy w filiami Miejskiej Biblioteki Publicznej.
 • Spotkanie multimedialne z lekturą “Skrzynia Władcy Piorunów” – spotkanie autorskie z Marcinem Koziołem, autorem literatury dziecięcej.

2022-2023| Ogólnopolski Program „Uczymy Dzieci Programować”

Od września drugoklasiści będą kontynuować przygodę z Ogólnopolskim Programem „Uczymy Dzieci Programować”. Nauka kodowania jest w nim traktowana jako z góry zaplanowany proces, gdzie każde działanie wynika z poprzedniego i jest wstępem do kolejnego. Proponowane do wykonania aktywności to zabawy około programistyczne, które wplatane są do codziennych aktywności dydaktycznych, niezależnie od realizowanych aktualnie treści, czy posiadanych narzędzi dydaktycznych. Dzieci będą więc kodować nie tylko na zajęciach informatycznych, ale też na edukacji matematycznej, społecznej, językowej, artystycznej…zarówno w wersji online, jak i offline. Koordynatorem programu w naszej szkole jest Jolanta Liske.

2022-2023| Projekt Uniwersytetu Dzieci

W roku szkolnym 2022/2023 klasa druga będzie uczestniczyła w projekcie Uniwersytetu Dzieci pt. „Mali naukowcy. Ile chemii i fizyki jest wokół nas?”. Zadania realizowane w ramach projektu świetnie wpiszą się w kontynuację zeszłorocznego –  realizowanego w klasie pierwszej – interdyscyplinarnego podejścia do edukacji STEM.

W czasie zajęć dzieci będą miały okazję eksperymentować i samodzielnie wyciągać wnioski z obserwacji tego, co je otacza. Lekcje projektowe będą też doskonałą okazją do pracy kreatywnej i wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Koordynatorem projektu w naszej szkole jest Jolanta Liske.

2022-2023| Projekt edukacyjny „Z ekologią na Ty”

Projekt edukacyjny „Z ekologią na Ty” został opracowany w celu wzmocnienia edukacji ekologicznej w szkołach i rozwijania postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. Polega na realizacji ekologicznych zadań opartych na wiedzy, doświadczeniu oraz kreatywności. Daje nauczycielom możliwość realizacji podstawy programowej poprzez kontakt z przyrodą oraz odkrywanie tajników zagadnień ekologicznych. Projekt składa się z pięciu modułów:

 1. Jestem Eko,
 2. Przyroda wokół nas,
 3. Rady na odpady,
 4. Eko zdrowie,
 5. Eko inspiracje.

Projekt trwa od 20 września 2021 r. do 31 maja 2022 r., a jego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 10 w Ostrołęce. Koordynatorem projektu w naszej szkole jest Joanna Markowska.