Znajdź nas na facebooku

Rekrutacja

Program szkoły

ARKA ma na celu wszechstronny rozwój powierzonych nam dzieci, aby żyjąc w zgodzie ze Słowem Bożym, brali odpowiedzialność za siebie i pozytywnie wpływali na życie innych. Pragniemy angażować się w życie uczniów i wspierać ich rozwój we wszystkich sferach życia. Takie podejście prowadzi nie tylko do wysokich wyników na egzaminach końcowych, ale przede wszystkim do obserwowania, jak uczniowie i absolwenci ARKI stają się ludźmi podobnymi do obrazu Boga oraz osiągają pełnię, do której zostali stworzeni. Program nauczania i najbardziej kreatywne metody kształcenia są tylko środkiem, który ma pomagać młodzieży w stawaniu się troskliwymi i godnymi zarządcami świata stworzonego przez Boga. Promujemy chrześcijańskie wartości, które mają wpływ na przyszłość naszych podopiecznych. Stawiamy na rodzinę, jasny cel w życiu, pomoc drugiemu człowiekowi oraz odpowiedzialność. Chcemy, by uczniowie zdobywali wiedzę i umiejętności w taki sposób, by mogli służyć nimi Bogu.

ARKA często przyjmuje na „swój pokład” uczniów, którzy czuli się zagubieni w bezimiennej przestrzeni wielkich szkół. W naszej kameralnej, bezpiecznej i rodzinnej atmosferze, mogą odnaleźć swoją wartość, rozwijać talenty i pasje, czego częstym efektem jest zwiększenie wiary w swoje możliwości.

Deklarujemy, że z pełną odpowiedzialnością i trwogą przed Bogiem wykorzystujemy czas wpływu na powierzone naszej opiece największe skarby rodziców – ich dzieci.

 

Barbara Bartnik
Dyrektor Szkoły

 

Co wyróżnia naszą szkołę?

Ciekawym wyróżnikiem „Arki” są na pewno lekcje godziny biblijnej, które raz w tygodniu w każdej klasie przeprowadza odpowiedni nauczyciel lub pani dyrektor. Dodatkowo co tydzień „Arkę” odwiedza katechetka, aby przeprowadzić lekcję religii dla chętnych uczniów. W naszym programie znajduje się również zwiększona liczba godzin z języka angielskiego, informatyki oraz matematyki. Raz w tygodniu organizujemy także zajęcia z pływania, a od czasu do czasu umożliwiamy naszym uczniom udział w konwersacjach po angielsku z native speakerami.
Uczniowie Arki mają również zapewniony tańszy pobyt na organizowanym przez nas obozie językowo-sportowym Camp Arka, na który przyjeżdżają native speakerzy z Wielkiej Brytanii i USA. Więcej informacji o obozie na stronie: Camp Arka.

 

Innym wyróżnikiem „Arki” spośród wrocławskich szkół jest obecność sekcji muzycznej. W naszej szkole popołudniami odbywają się lekcje nauki gry na gitarze, pianinie, skrzypcach, wiolonczeli i innych instrumentach. Zajęcia prowadzą doświadczeni i pełni pasji pedagodzy. Więcej informacji na stronie:
Szkoła Muzyczna Arka.

 

Dodatkowo nasi uczniowie co tydzień jeżdżą autokarem na basen znajdujący się na wrocławskim Aquaparku, gdzie w ramach zajęć wychowania fizycznego uczą się pływać pod okiem doświadczonych instruktorów w kilku grupach zaawansowania.

 

Od jedenastu lat pomagamy również rodzicom, którzy kształcą dzieci w edukacji domowej.

 

Cechy naszego programu nauczania:

 • Pracujemy według podstawy programowej i programów nauczania dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej, uwzględniając standardy sprawdzianu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego.
 • Oceniamy wiedzę i umiejętności ucznia według sześciostopniowej skali. Kryteria ocen z poszczególnych przedmiotów, przygotowane zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, uczniowie otrzymują na początku roku szkolnego.
 • Zachowanie ucznia jest oceniane według Punktowego Systemu Oceniania, zatwierdzonego przez Rady Pedagogiczne obu szkół po zasięgnięciu opinii Rady Edukacyjnej i Samorządu Szkolnego.
 • Realizujemy projekty edukacyjne, charytatywne i wychowawcze.
 • Organizujemy konkursy szkolne, uczestniczymy w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
 • Rozbudzamy potrzeby kulturalne uczniów poprzez edukację teatralną, filmową, plastyczną itp. (spektakle, projekcje, lekcje muzealne).
 • Organizujemy wycieczki oraz wyjazdy na tzw. zielone i białe szkoły,
 • Wspieramy talenty i zainteresowania naszych uczniów, a po lekcjach proponujemy zajęcia dodatkowe.
 • Wspieramy talenty i zainteresowania naszych uczniów – po lekcjach proponujemy zajęcia dodatkowe.
 • W klasie 3 ChSP:  

Świetlica klas I-III ChSP

Świetlica w naszej Szkole ma szczególną formę – każda klasa od pierwszej do trzeciej ma swojego wychowawcę popołudniowego, a zajęcia odbywają się w salach tych klas.
Zajęcia popołudniowe rozpoczynają się bezpośrednio po lekcjach i trwają do godziny 17.00.

Podczas pobytu w świetlicy dzieci korzystają z własnej sali lekcyjnej, sali gimnastycznej, sali plastyczno-muzycznej, boiska szkolnego oraz szkolnego placu zabaw. W każdej sali zainstalowany jest projektor i rzutnik, z którego korzystamy przy oglądaniu filmów i różnych prezentacji komputerowych. Każda sala ma ławki i krzesła dostosowane do wzrostu uczniów oraz miejsce z wykładziną. Mamy również magnetofony i zestawy klocków i gier planszowych.

Nasza świetlica jest miejscem, gdzie dzieci mają zapewnioną opiekę i mogą w bezpiecznym i miłym otoczeniu zarówno odpocząć, jak i aktywnie spędzić czas. Staramy się, żeby organizowane przez nas zajęcia wzbogacały wiadomości, rozwijały umiejętności i wychowywały. Nawiązujemy do tematyki związanej z najbliższym otoczeniem, do dni uroczystych i świątecznych.  Rozwijamy zainteresowania przyrodnicze, naukowe (przeprowadzamy eksperymenty), informatyczne, kulinarne (prowadzimy zajęcia pod nazwą „kuchnia pełna cudów”), artystyczne, teatralne, manualne (robótki ręczne), muzyczne i czytelnicze. Dzieci mają również czas na dowolną zabawę zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Przyzwyczajamy je do utrzymywania porządku i bycia coraz bardziej samodzielnym. Dbamy o to, żeby dzieci uczyły się przestrzegać przyjętych w szkole zasad zachowania.

Dobrą praktyką w  świetlicy jest rozwijanie wartości chrześcijańskich, czego wyrazem jest przygotowywanie  przedstawień teatralnych o tematyce chrześcijańskiej na Szkolny Przegląd Małych Form Teatralnych.

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to zapraszamy do kontaktu z rodzicami uczniów ARKI. Można ich zapytać o szczerą opinię o Szkole.

Tata Adasia z klasy 7 ChSP – Tomasz Maleszka jtmaleszka@poczta.onet.pl

Mama Jasia z klasy 5 ChSP – Klaudia Kobyłecka klaudia.kobylecka@o2.pl

 

Dodatkowe zajęcia:

 • kółko sportowe,
 • taniec nowoczesny,
 • kółko teatralne,
 • robótki ręczne,
 • zajęcia szachowe,
 • LEGO Robotyka,
 • lekcje gry w sekcji muzycznej,
 • angielski z native speakerem,
 • możliwość konsultacji z logopedą.