Znajdź nas na facebooku

Gimnazjum

Dokumenty/czesne

Czesne

Uprzejmie informujemy, iż w roku szkolnym 2017/2018 obowiązują następujące stawki czesnego:
Chrześcijańska Szkoła Podstawowa
roczne czesne: 8095 zł, semestralne: 4095 zł, 10 rat: 830 zł, 12 rat: 695 zł
Gimnazjum ARKA 
roczne czesne: 7800 zł, semestralne: 3950 zł, 10 rat: 805 zł, 12 rat: 675 zł
Konto: Stowarzyszenie Edukacyjne Chrześcijan „ARKA” 80 2030 0045 1110 0000 0260 3600

*Wpisowe: 700 zł

 

Absolwenci Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej uczęszczający do Gimnazjum SECh ARKA na wniosek rodziców mogą otrzymać bonus w postaci zniżki czesnego w wysokości indywidualnie ustalonej przez Dyrektora Szkoły.

Konto:
Stowarzyszenie Edukacyjne Chrześcijan „ARKA”
Bank BGŻ
80 2030 0045 1110 0000 0260 3600