Znajdź nas na facebooku

Gimnazjum

Program szkoły

Naszym zadaniem jest wysoki standard uczenia oraz przygotowanie uczniów do życia zgodnie z nauką Jezusa. Pedagodzy Arki starają się traktować uczniów jako osoby, z których każda ma taSG108300lent, a nadrzędnym celem jest uświadomienie dzieciom, że jako ludzie zostały stworzone na podobieństwo Boga i to czyni ich wartościowymi osobami.
p. Dyrektor Zofia Lewandowska

 

 • Pracujemy według podstawy programowej i programów nauczania dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej, uwzględniając standardy sprawdzianu po szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego.
 • Dodatkowo prowadzimy lekcje godziny biblijnej, języka angielskiego, języka niemieckiego, informatyki, pływania oraz konwersacje, na których jest możliwość rozmowy z native speaker’em.
 • Przygotowujemy uczniów egzaminu gimnazjalnego podczas specjalnych, dodatkowych, zajęć.
 • Oceniamy wiedzę i umiejętności ucznia według sześciostopniowej skali. Kryteria ocen z poszczególnych przedmiotów, przygotowane zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, uczniowie otrzymują na początku roku szkolnego.
 • Zachowanie ucznia jest oceniane według Punktowego Systemu Oceniania, zatwierdzonego przez Rady Pedagogiczne obu szkół po zasięgnięciu opinii Rady Edukacyjnej i Samorządu Szkolnego.
 • Prowadzimy letnie obozy sportowo-  językowe z udziałem nauczycieli z Anglii i USA (Camp Arka).
 • Realizujemy projekty edukacyjne, charytatywne i wychowawcze.
 • Organizujemy konkursy szkolne, uczestniczymy w konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
 • Rozbudzamy potrzeby kulturalne uczniów poprzez edukację teatralną, filmową, plastyczną, itp. (spektakle, projekcje, lekcje muzealne).
 • Organizujemy wycieczki oraz wyjazdy na tzw. zielone i białe szkoły, w miarę potrzeb.
 • Wspieramy talenty i zainteresowania naszych uczniów – po lekcjach proponujemy zajęcia dodatkowe.

  Zapraszamy na dodatkowe zajęcia:

 • indywidualne konsulatcje z uczniem – j. angielki, j. polski, matematyka
 • sezonowe kółka sportowe
 • kulinarne z elementami języka niemieckiego
 • introligatorskie
 • Istnieje możliwość z korzystania z kółek Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej