Znajdź nas na facebooku

 1. Co oznacza, że nasza szkoła jest chrześcijańska?

  Naszym zadaniem jest wysoki standard uczenia oraz przygotowanie uczniów do życia zgodnie z nauką Jezusa. Pedagodzy Arki starają się traktować uczniów jako osoby, z których każda ma talent, a nadrzędnym celem jest uświadomienie dzieciom, że jako ludzie zostały stworzone na podobieństwo Boga i to czyni ich wartościowymi osobami.
  p. Dyrektor Zofia Lewandowska

 2. Co wliczone jest w koszt czesnego?

  W koszt czesnego wliczone są:

  • język angielski – 5 godzin tygodniowo – w tym 1 godz. tyg. konwersacji najczęściej z native speakerem,
  • nauka pływania na basenie – 1 godzina tygodniowo
  • język angielski – 5 godzin tygodniowo, w tym 1 godz. tygodniowo konwersacji najczęściej z native speakerem,
  • język niemiecki – 2 godziny tygodniowo,
   informatyka – 2 godziny tygodniowo,
  • zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki, języka angielskiego
 3. Czy jest stołówka w szkole?

  W naszej szkole nie ma stołówki. Znajduje się bufet, w którym można w czasie przerw kupić kanapkę za świeżymi warzywami, batona, jogurt z musli, napój a nawet pierogi.

 4. Gdzie ćwiczą uczniowie na zajęciach wychowania fizycznego?

  Lekcje wf-u odbywają się:

  • w wynajmowanej sali gimnastycznej z pełnym zapleczem sportowym – 3 minuty pieszo od szkoły (Centrum Rekreacji „Spartan”, ul. Hallera 81).
  • na basenie w Wrocławskim Parku Wodnym – Aquapark. Uczniowie wszystkich klas są zawożeni do Aquaparku i przywożeni powrotem do szkoły specjalnie wynajętym autobusem. W zamian za lekcje pływania można wybrać zajęcia na siłowni lub aerobik.
  • na siłowni, która znajduje się w naszej szkole.
  • w szkolnej sali gimnastycznej- lekcja aerobiku
 5. Jak wygląda nauka religii katolickiej w szkole?

  Istnieje możliwość uczęszczania na zajęcia religii kościoła rzymsko-katolickiego.
  Zajęcia te są traktowane jako nieobowiązkowe za dodatkową opłatą (czyli nie są wliczone w czesne) .
  Po zakończeniu roku szkolnego uczeń otrzymuje świadectwo nauczania religii .

 6. Jak wyglądają zajęcia laboratoryjne?

  Na lekcjach chemii i fizyki najważniejsze jest aby uczeń miał szansę obserwowania, badania, dociekania, odkrywania praw i zależności. Aby nauka przedmiotów przyrodniczych była skuteczna, prowadzimy zajęcia w wynajmowanym laboratorium na terenie instytucji partnerskiej. Na zajęciach laboratoryjnych uczniowie maja okazję pod czujnym okiem nauczycieli sprawdzić swoją teoretyczną wiedze w praktyce. Część ćwiczeń laboratoryjnych jest wykonywanych indywidualnie przez ucznia, część w formie pokazu wykonywanego przez nauczycieli. Uczestniczymy także w zajęciach laboratoryjnych organizowanych przez Politechnikę Wrocławską, Uniwersytet Wrocławski oraz Uniwersytet Ekonomiczny.

  W ramach lekcji biologii organizujemy wycieczki oraz zajęcia terenowe umożliwiające poglądową realizację takich działów, jak ekologia i różnorodność organizmów. Uczestniczymy także w zajęciach edukacyjnych organizowanych przez Muzeum Przyrodnicze, Ogród Botaniczny i Ogród Zoologiczny co wspomaga realizację materiału z botaniki i zoologii.