Znajdź nas na facebooku

Gimnazjum

Edukacja domowa

edukacja domowaNiezbyt często, ale znacząco – spotykamy się z dziećmi uczonymi w domu i ich rodzicami. Już dziewiąty rok. Na dziś czterdzieścioro dzieci – cały przekrój wieku, motywacji, zainteresowań i predyspozycji, okoliczności przyrody 😉

Nasze cele – ciepło, zachęcająco, nieinwazyjnie dostarczyć informacji, jak rezultaty pracy i zajęć w domu mają się do obowiązującej podstawy programowej. Takie dążenie i marzenie, bo egzaminy pozostają ułomnym i niezbyt przyjaznym sposobem na to, żeby nie być zmuszonym uczyć się w szkole.

Wszyscy należący lub dopiero aspirujący do tej niezwykłej, kolorowej, wyjątkowej (nadal mimo mocno rosnącej liczby, mieścimy się w jakimś niewielkim procencie wszystkich dzieci w wieku szkolnym) są zaproszeni, żeby spróbować z Arką.

Z naszej strony możecie się spodziewać: doświadczonego zespołu egzaminujących, przyjaznego nastawienia, możliwości rozłożenia zdawania egzaminów od lutego do końca maja. Staramy się przekazać, jak najwięcej informacji na czym polega egzamin jak najwcześniej (wysyłamy uaktualniany co roku informator z przykładowymi zadaniami do każdego przedmiotu).

W klasach 1-3 wypróbowaliśmy egzamin w formie gry – zdarzyło nam się, że dzieci chciały znów za tydzień przyjść na egzamin.

Nauczyciele odpowiadają na pytania, umawiają się na konsultacje.  Powoli tworzymy bazę narzędzi do sprawdzania nabytej wiedzy z mniejszych partii materiału, od czasu do czasu urządzamy warsztaty przygotowujące do egzaminu i egzaminy próbne.

Wątpliwości? Pytania? Porozmawiajmy!

dorota.pawlowska@arka.edu.pl

Dorota Pawłowska

Koordynator edukacji domowej

w Chrześcijańskiej Szkole Podstawowej „Arka”

pięć lat doświadczenia w homeschoolingu nastolatka

sześć lat współpracy z „domowymi” w Arce

 

 

 

W naszej szkole mamy następującą ścieżkę przyjęcia dla dzieci do edukacji  domowej:

 • Rozmowa z koordynatorem (telefonicznie, mailowo, osobiście):
  • Rodzice pytają o samą specyfikę edukacji domowej i dowiadują się ogólnie, jak wygląda współpraca z rodzinami edukacji domowej w naszej szkole.
 • Przygotowanie potrzebnych dokumentów
  • Rodzice uzyskują opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej (od 1.09.2017 musi to być poradnia publiczna) z adnotacją, że została sporządzona, ponieważ rodzice starają się o zgodę na odbywanie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą.
 • Rozmowa z dyrekcją
  • Na rozmowę obojga rodziców i dziecka z p. dyrektor umawia sekretarz szkoły p. Maria Sierotnik 71 7879750. Prosimy o przyniesienie ze sobą na rozmowę opinii z poradni i ostatniego świadectwa szkolnego.
 • Złożenie wniosku
  • Gdy rodzice umawiają się z p. dyrektor, przesyłamy do nich formularze do wypełnienia: 1) wniosku o zgodę na odbywanie obowiązku szkolnego poza SG105865szkołą, 2) zobowiązania, że dziecko będzie przystępować do egzaminów, 3) oświadczenia, że zapewnimy dziecku warunki do opanowania podstawy programowej, 3) tekst warunków współpracy szkoły z rodzinami uczącymi poza szkołą i oświadczenie, że się z nimi zapoznaliśmy, 4) stanowisko doktrynalne szkoły i oświadczenie, że się z nim zapoznaliśmy, 5) ankieta z danymi osobowymi. Wypełnione formularze, opinię z poradni, ostatnie świadectwo szkolne składamy w sekretariacie bezpośrednio po rozmowie z p. dyrektor lub później, po namyśle.
 • Wydanie decyzji
  • Pani dyrektor wydaje decyzję o udzieleniu zgody w ciągu dwóch tygodni i, jeśli jest pozytywna, dziecko jest równocześnie wpisywane na listę uczniów naszej szkoły.

 

Edukacja domowa w „Arce”

– jest bezpłatna;

– na początku roku szkolnego każda rodzina otrzymuje specjalnie opracowany informator do każdego przedmiotu zawierający opis zagadnień i umiejętności, które będą sprawdzane na egzaminie, oraz przykładowe zadania i pytania odpowiadające pojawiającym się na egzaminie;

– wypracowaliśmy przyjazną formę gry dla egzaminu klas 1-3 i z powodzeniem i uznaniem ze strony dzieci ją praktykujemy;

– jako doradcę i koordynatora zatrudniamy osobę z osobistym, pięcioletnim doświadczeniem edukatora domowego na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. Koordynator zajmuje się między innymi rozmowami wprowadzającymi, wyjaśnianiem wątpliwości, nowymi rozwiązaniami we współpracy z rodzinami edukującymi domowo i opieką nad rodzinami edukacji domowej w Arce, tworzeniem harmonogramu egzaminu;

– nauczyciele są gotowi do prowadzenia korespondencji z rodzicami i do indywidualnych konsultacji;

– co roku wypróbowujemy nowe formy oswajania egzaminów: egzamin próbny, warsztaty połączone z zaliczeniem materiału, spotkanie uczniów z nauczycielem egzaminującym;

– nasi uczniowie edukacji domowej (we wszystkich klasach) otrzymują podręczniki (roczne wypożyczenie) i ćwiczenia dostępne w ramach dotacji rządowej;

– budujemy bazę materiałów pomocniczych: testy, materiały nauczycielskie itp.;

– dajemy możliwość organizacji na terenie szkoły spotkań rodzin edukacji domowej;

– w naszych szkołach w miarę możliwości stosujemy indywidualne rozwiązania – można negocjować zdawanie większych partii materiału, niż wynika z zakresu przewidzianego na dany rok, istnieje możliwość zdawania egzaminów semestralnych, wyboru zdawanego języka obcego – indywidualne rozwiązania mogą być odpłatne.