Znajdź nas na facebooku

Zasady przyjęć

Procedura przyjęć do naszych Szkół obejmuje:

 1. Dokonanie przez rodzica/prawnego opiekuna zapisu ucznia w sekretariacie szkoły.
 2. Zapoznanie się obojga rodziców z najważniejszymi dokumentami szkolnymi:
 3. Rozmowę Dyrekcji z rodzicami oraz z dzieckiem.
 4. Wypełnienie i podpisanie następujących dokumentów:
  • Deklaracja rodziców oraz Regulamin opłat czesnego.
 5. Wpłatę wpisowego.*

*UWAGA!

 • Dziecko zostanie przyjęte do Szkoły po spełnieniu przez rodziców (prawnych opiekunów) wszystkich wyżej wymienionych warunków.
 • Dyrektor Szkół zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia ucznia bez podania przyczyn.

INNE UWAGI:

 • Wszystkie dokumenty informujące o potrzebie szczególnych warunków nauczania (np. orzeczenie o dysleksji) oraz inne, istotne dla stworzenia bezpiecznych warunków dla dziecka (np. uczulenie czy choroby), muszą zostać dostarczone do Szkoły przed rozpoczęciem nauki.
 • Przy komplecie uczniów w danej klasie rodzice mogą wpisać dziecko na listę rezerwową.
 • W razie rezygnacji rodziców dziecka już przyjętego do Szkoły nie zwracamy wpisowego.
 • This site uses cookies for statistical purposes, according to Privacy policy.
 • Close