Znajdź nas na facebooku

Dla uczniów

Samorząd uczniowski

Rok szkolny 2021/2022

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Anna Mrozek

Skład Samorządu

17 września 2021 roku odbyły się w naszej Szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. W demokratycznych wyborach udział wzięli uczniowie klas V-VIII ChSP. Spośród  kandydatów z klasy VII i VIII uczniowie wybrali troje przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.

W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą:

  1. Przewodniczący – Mikołaj Radomski kl. VIII
  2. Zastępca – Julia Molga – kl. VIII
  3. Sekretarz – Igor Stachniewicz kl. VII

Wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w działalność Samorządu Uczniowskiego prosimy o bezpośredni kontakt z członkami Samorządu, lub opiekunem SU, którym jest Pani Anna Mrozek.
Na gazetce Samorządu na pierwszym piętrze będą regularnie zamieszczane informacje dotyczące przedsięwzięć Samorządu. Śledźcie również naszą działalność na Facebooku.

Zachęcamy wszystkich do aktywnego włączania się w życie społeczności uczniowskiej. Chcemy razem podtrzymywać i rozwijać niepowtarzalny klimat Arki.

Do zobaczenia na szkolnych korytarzach!

 

Drogi uczniu!

Niezależnie od tego, jak bardzo jesteś zaangażowany w życie szkoły – masz prawo wpływać na to, co się w niej dzieje. Możesz z tego prawa korzystać na różne sposoby – organizując szkolną drużynę piłki nożnej lub projekcje filmowe dla kolegów, uczestnicząc w spotkaniach koła miłośników przyrody czy dekorując salę gimnastyczną na imprezę karnawałową, pisząc artykuły do szkolnej gazetki, tworząc stronę internetową lub organizując wystawę fotografii. Te i wiele innych działań uczniowskich to właśnie aktywność samorządu uczniowskiego – możliwości jest tyle, że każdy może znaleźć coś dla siebie!

 

Co to jest Samorząd Uczniowski?

Samorząd uczniowski to organizacja uczniów danej szkoły, obejmująca całą społeczność uczniowską. Powołanie samorządu uczniowskiego w polskiej szkole gwarantuje Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 grudnia 1991 roku. Zgodnie z tą ustawą samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły. Samorząd uczniowski jest organizacją działająca na rzecz uczniów i zarządzaną przez uczniów. Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych. To uczniowie decydują, jakimi sprawami samorząd będzie się zajmował. Dlatego pole działania samorządu jest bardzo duże Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej. Samorząd poprzez swoje działanie wywiera wpływ na życie szkoły, może współdecydować o sprawach jej dotyczących. Ustawa o systemie oświaty mówi, że Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów. Członkowie samorządu mają prawo i powinni rozwiązywać realne problemy uczniów i podejmować realne decyzje, a tym samym mieć wpływ na życie szkoły, współdecydować o sprawach jej dotyczących. Decyzje dotyczące zakresu działań samorządu w danej szkole i planu tych działań powinny należeć do uczniów. Samorząd ma prawo oczekiwać od szkoły wsparcia dla swojej działalności. Rolę doradcy spełnia opiekun samorządu. Samorząd powinien być organizacją demokratyczną. Uczniowie wybierają swoich przedstawicieli, mogą uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu pracy samorządu. Daje to każdemu uczniowi szansę znalezienia swojego miejsca w szkole. Uczniowie podczas demokratycznych wyborach wybierają swoich przedstawicieli zasiadających w organach samorządu uczniowskiego. Zasady wybierania przedstawicieli uczniów do organów muszą zostać ustalone w regulaminie samorządu uczniowskiego. W Polsce działają różnorodne organizacje wspierające rozwój samorządności uczniowskiej. Nasza szkoła współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacją Edukacji dla Demokracji oraz z Koalicją na rzecz samorządów uczniowskich, zrzeszającą organizacje zainteresowane promowaniem idei samorządności uczniowskiej.

  • This site uses cookies for statistical purposes, according to Privacy policy.
  • Close